• English

Tin thị trường

Năm 2019, thực hiện truy thu bảo hiểm xã hội thêm hai đối tượng

Ngày 20/3/2019, bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Công văn số 835/BHXH-BT về việc truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng.


Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cấu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng. Việc truy thu cần thực hiện nghiêm túc, giải quyết truy thu BHXH dứt điểm trong năm 2019.

Đáng chú ý, đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng, khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà phải đóng thêm BHXH tự nguyện cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu, BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn người tham gia lựa chọn mức thu nhập làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện sao cho mức lương hưu không thấp hơn mức lương cơ sở.

Cụ thể, đối với giáo viên mầm non, có thời gian làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non bán công, dân lập hoặc làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập từ năm 1995 đến khi đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, tiến hành truy thu BHXH tính theo tỷ lệ phần trăm (%) nhân với mức tiền lương tối thiểu chung, hoặc mức lương cơ sở từng thời kỳ và tiền lãi theo quy định của pháp luật về BHXH.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10/1995 đến tháng 12/2006, số tiền đóng bằng 15%, trong đó người lao động (NLĐ) truy đóng bằng 5%, còn lại do ngân sách địa phương đóng; Từ tháng 1/2007 đến tháng 12/2009, số tiền đóng bằng 16%, trong đó NLĐ truy đóng bằng 5%, còn lại do ngân sách địa phương đóng; Từ tháng 1/2010 đến tháng 12/2011, số tiền đóng bằng 18%, trong đó NLĐ truy đóng bằng 6%, còn lại do ngân sách địa phương đóng; Từ tháng 1/2012 đến tháng 12/2013, đóng bằng 20%, trong đó NLĐ truy đóng bằng 7% còn lại do ngân sách địa phương đóng; Từ tháng 1/2014 đến nay, bằng 22%, trong đó NLĐ truy đóng bằng 8%, còn lại do ngân sách địa phương đóng.

Riêng thời gian từ tháng 11/2003 đến tháng 9/2004, cán bộ xã là bệnh binh hạng 1, hạng 2 thì không phải đóng BHXH theo quy định tại điểm 6 Mục IV Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP.

Số tiền truy thu BHXH bắt buộc tính theo tỷ lệ phần trăm (%) nhân (x) với mức sinh hoạt phí, hoặc tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH và tiền lãi theo quy định của pháp luật về BHXH. Cụ thể, đối với thời gian từ tháng 1/1998 đến tháng 10/2003 làm hoặc giữ các chức danh và hưởng sinh hoạt phí theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, số tiền đóng bằng 15%, trong đó cán bộ xã đóng bằng 5%, còn lại do UBND xã đóng.

Đối với thời gian làm, giữ chức danh cán bộ chuyên trách cấp xã, công chức cấp xã, từ tháng 10/2004 đến tháng 12/2006, đóng bằng 15%, trong đó cán bộ xã truy đóng bằng 5%, còn lại do UBND xã đóng. Từ tháng 1/2007 đến khi đã tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, đóng bằng 16%. Trong đó, cán bộ xã truy đóng bằng 5%, còn lại do UBND xã đóng.

Theo tapchitaichinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank