• English

Tin thị trường

Năm 2018, Kho bạc Nhà nước sẵn sàng cung cấp dịch vụ công trực tuyến

(TBTCO) - Hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã và đang nỗ lực chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm tổ chức triển khai cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ cao trên phạm vi toàn quốc từ đầu năm 2018.
 

Phó Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Việt Hồng cho biết như vậy tại Hội nghị tập huấn dịch vụ công DVC trực tuyến vừa được KBNN tổ chức mới đây.

Ông Nguyễn Việt Hồng cho biết, nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của DVC trực tuyến, hệ thống KBNN đã và đang nỗ lực chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm tổ chức triển khai cung cấp DVC trực tuyến mức độ cao trên phạm vi toàn quốc từ đầu năm 2018, góp phần minh bạch hơn cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa trong các hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, để đảm bảo tổ chức triển khai thành công nhiệm vụ nêu trên, Hội nghị tập trung giới thiệu và thảo luận kỹ lưỡng một số nội dung chính như: Căn cứ pháp lý đối với giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN; quy trình giao dịch điện tử trên DVC trong hệ thống KBNN; quy chế quản trị vận hành hệ thống DVC trực tuyến; hướng dẫn sử dụng DVC trực tuyến KBNN.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự hội nghị cũng được hướng dẫn thực hành thuần thục, hiệu quả trên hệ thống; đưa ra nhiều ví dụ, tình huống thực tế có thể xảy ra khi thực hiện triển khai dịch vụ công diện rộng tại các KBNN, tạo nhiều cơ hội để thảo luận, trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữa các đơn vị, đồng thời giải đáp thấu đáo các thắc mắc ngay tại hội nghị.

Để góp phần triển khai thành công DVC trực tuyến KBNN trên diện rộng trong thời gian tới, tại hội nghị tập huấn, các đơn vị thuộc cơ quan KBNN và KBNN các tỉnh, thành phố đã đươc quán triệt cần tập trung, khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Cụ thể, đối với các đơn vị thuộc cơ quan KBNN cần phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn triển khai các quy định tại Thông tư thay thế Thông tư số 209/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính quy định giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN. Đồng thời, hướng dẫn công tác chuẩn bị và triển khai DVC trực tuyến KBNN; đặc biệt là yêu cầu về chứng thư số đối với các đối tượng thuộc KBNN tham gia quy trình xử lý trên DVC phải ký số.

Ngoài ra cần chủ động nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong quá trình chuẩn bị, cũng như trong quá trình triển khai DVC trực tuyến để hỗ trợ xử lý kịp thời; tiếp tục theo dõi nắm bắt tinh chỉnh, hoàn thiện ứng dụng để phục vụ tốt nhất cho các đơn vị giao dịch, cũng như xử lý trong nội bộ hệ thống.

Song song với đó, các đơn vị thuộc KBNN cũng cần có kế hoạch tuyên truyền về thông tư quy định giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến KBNN trước, trong và sau khi triển khai diện rộng để người dân và doanh nghiệp hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của hoạt động nghiệp vụ này.

Đối với KBNN các tỉnh, thành phố cần tiếp tục tổ chức phổ biến, nghiên cứu, học tập trong nội bộ đơn vị để nắm chắc, nắm vững mục đích, yêu cầu, quy định, quy trình, thao tác xử lý trên DVC trực tuyến để sẵn sàng triển khai rộng trong thời gian tới;

Đồng thời, tiến hành rà soát các đối tượng của đơn vị tham gia xử lý trên DVC theo quy trình phải ký số; trường hợp chưa có chứng thư số, tổng hợp danh sách về KBNN để đăng ký với Ban Cơ yếu Chính phủ. Quy trình đăng ký chứng thư số được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 3950/QĐ-KBNN ngày 22/8/2017 của Tổng Giám đốc KBNN về việc Ban hành quy định về quản lý và sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong hệ thống KBNN.

Bên cạnh đó, thông báo cho các đơn vị giao dịch việc cung cấp DVC trực tuyến của KBNN theo công văn mẫu KBNN; đồng thời báo cáo UBND tỉnh về nội dung và kế hoạch triển khai DVC trực tuyến của KBNN.

Chủ động thông tin trên phương tiện truyền thông của địa phương về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của KBNN; nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo về KBNN đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết.

Được biết, ngay từ đầu năm 2016, KBNN đã triển khai thí điểm 3 DVC trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử KBNN tại 5 KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh. Trong thời gian đầu, công tác triển khai thực hiện gặp không ít khó khăn, tuy nhiên, kết quả đem lại là khả quan và nhận được sự đồng tình ủng hộ của đơn vị giao dịch với KBNN./.

Vân Hà/ Thời Báo Tài chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank