• English

Tin thị trường

Năm 2018, dự kiến GDP sẽ tăng 6,4% - 6,8%

VTV.vn - Dự báo này được Bộ Kế hoạch Đầu tư dựa trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 đã được Quốc hội thông qua.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đưa ra dự kiến các chỉ tiêu cơ bản phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, trong đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) sẽ tăng 6,4% - 6,8% so với năm 2017.

Dự báo này được Bộ Kế hoạch Đầu tư dựa trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 đã được Quốc hội thông qua.

Theo Bộ này, tăng trưởng kinh tế trong năm 2018 tiếp tục xu hướng tích cực nhờ sự gia tăng hoạt động trong các lĩnh vực chế tạo, xây dựng, thương mại bán buôn và bán lẻ, ngân hàng và du lịch.

Ngoài ra, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, hội nhập kinh tế sâu rộng, đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư tư nhân đã giúp thúc đẩy sản xuất trong nước và hoạt động thương mại.

Bên cạnh đó, những nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của Chính phủ trong năm 2017 sẽ phát huy hiệu quả trong năm 2018.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank