• English

Tin thị trường

Năm 2017: Cổ phần hóa nhiều DN quy mô lớn

(TBTCO) - Sáng 25/12, Bộ Tài chính đã tổ chức cuộc Họp báo chuyên đề về chính sách, tình hình cổ phần hóa (CPH), thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) năm 2017. 

45 DN đã được phê duyệt phương án cổ phần hoá

Tại cuộc họp báo, lãnh đạo Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 20/12/2017, đã có 45 doanh nghiệp (DN) được phê duyệt phương án CPH.

Theo đó, tổng giá trị thực tế DN là 213.747 tỷ đồng, gấp 6 lần tổng giá trị thực tế các DN đã CPH trong năm 2016. Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại DN là 88.390 tỷ đồng, gấp 3,5 lần giá trị thực tế phần vốn nhà nước của các DN đã CPH năm 2016.

Tổng vốn điều lệ theo phương án CPH được phê duyệt là 93.888 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 42.007 tỷ đồng (chiếm 44,7%), bán cho nhà đầu tư chiến lược 36.346 tỷ đồng(38,7%), bán cho người lao động 354 tỷ đồng (0,37%), bán cho tổ chức công đoàn 20 tỷ đồng (0,02%). Số lượng cổ phần bán đấu giá công khai là 15.159 tỷ đồng, chiếm 16,14% tổng vốn điều lệ.

Về tình hình thoái vốn, trong năm 2017 có 10 đơn vị thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có 8 đơn vị thuộc kế hoạch năm 2017 và 2 đơn vị thuộc kế hoạch năm 2018.

Riêng với việc chuyển nhượng vốn nhà nước tại Habeco, Sabeco, Cục Tài chính DN cho biết, ngày 18/12/2017, Bộ Công thương đã tổ chức bán đấu giá thành công 343.662.587 cổ phần (53,59% vốn điều lệ) của Sabeco qua Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM với mức giá thành công bình quân được xác định là 320.000 đồng/cp. Nhà nước dự kiến thu về khoảng 109.972 tỷ đồng, tương đương 4,8 tỷ USD (ngày 28/12/2017 là hạn thanh toán cuối cùng của nhà đầu tư trúng giá).

Đối với thoái vốn đầu tư vào các ngành không thuộc ngành sản xuất kinh doanh chính của các tập đoàn, tổng công ty, DNNN, năm 2017 các đơn vị đã thoái được 182 tỷ đồng, thu về 292 tỷ đồng tại 5 lĩnh vực nhạy cảm và thoái được 1.803 tỷ đồng, thu về 2.953 tỷ đồng tại các lĩnh vực khác ngoài 5 lĩnh vực nhạy cảm.

Tại các DN thuộc SCIC quản lý, trong năm 2017 SCIC đã bán vốn tại 40 DN với giá trị là 1.903 tỷ đồng, thu về 21.639 tỷ đồng (trong đó bao gồm cả số thoái của Vinamilk trong năm 2016 với giá trị sổ sách 783,7 tỷ đồng, thu về 11.286,4 tỷ đồng và thoái trong năm 2017 với giá trị sổ sách là 247 tỷ đồng, thu về 8.990 tỷ đồng).

Ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng cho CPH, thoái vốn

Theo ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính DN, trong năm 2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty, DNNN tập trung thực hiện đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, trong năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 707/QĐ-TTg làm cơ sở để thực hiện cơ cấu lại các DNNN trong giai đoạn tới, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty, DNNN triển khai thực hiện. Lần đầu tiên danh sách các DN thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn được ban hành thống nhất, công khai, làm cơ sở để các đơn vị triển khai thực hiện đúng quy định, thời gian, đồng thời cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển, cơ cấu lại DNNN có nhiều chuyển biến tích cực từ công tác chỉ đạo điều hành đến kết quả thực hiện. Đặc biệt là mặc dù số lượng DN thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại không nhiều nhưng DN cổ phần hóa đều có quy mô vốn lớn, lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Đồng thời, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 về chuyển DNNN và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, đã giải quyết các tồn tại về cơ chế chính sách CPH trong giai đoạn trước, qua đó thúc đẩy CPH DN trong giai đoạn tới. Nhiều cơ chế chính sách quan trọng khác phục vụ quá trình CPH, thoái vốn, cơ cấu lại đã được nghiên cứu, trình Chính phủ như Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào DN và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại DN; Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của SCIC...

Một kết quả tích cực nữa là nguồn thu từ CPH và thoái vốn nhà nước đưa vào cân đối vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 là 60.000 tỷ đồng, đảm bảo theo Nghị quyết được Quốc hội giao.

CPH, thoái vốn còn chậm

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Đặng Quyết Tiến cũng đánh giá việc thực hiện CPH, cơ cấu lại DNNN còn chậm, chưa đạt tiến độ, kế hoạch đề ra.

Cụ thể, Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của một số tập đoàn, tổng công ty lớn vẫn chưa ban hành. Tiến độ phê duyệt đề án cơ cấu lại, CPH và thoái vốn nhà nước còn chậm so với kế hoạch đề ra. Việc chậm phê duyệt phương án cơ cấu lại DNNN sẽ ảnh hưởng đến việc tổ chức triển khai cơ cấu lại DNNN nói chung và thực hiện CPH, thoái vốn nói riêng. Bên cạnh các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai các quyết nghị, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, vẫn còn một số bộ, ngành, địa phương, đơn vị còn bị động, chưa quyết liệt, gây ảnh hưởng đến việc hoàn thành kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN năm 2017 của cả nước.

Công tác đăng ký giao dịch, niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán của các DNNN sau khi cổ phần hóa chưa thực hiện nghiêm túc (có tới 747 DN chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán). Các DN sau cổ phần hóa chậm được chuyển giao về SCIC.

H.Y/ Thời Báo Tài chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank