• English

Tin thị trường

Miễn, giảm một số loại phí, lệ phí hàng hải

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 74/2021/TT-BTC nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải trong đó miễn, giảm một số loại phí, lệ phí.

Theo đó, điểm sửa đổi tại Thông tư này là áp dụng mức thu phí, lệ phí đường thủy nội địa, thay cho phí, lệ phí hàng hải (cao hơn phí, lệ phí đường thủy nội địa) - đây là ưu đãi theo Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy.

Thông tư bổ sung quy định miễn phí đối với tàu thuyền trong thời gian bị cách ly do dịch bệnh. Cụ thể: Miễn phí sử dụng vị trí neo, đậu đối với tàu thuyền trong thời gian phải neo chờ để thực hiện việc kiểm dịch y tế trước khi đưa tàu thuyền vào cầu cảng thực hiện bốc xếp hàng hóa hoặc đón, nhận trả khách hoặc trong thời gian tàu thuyền bị cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác phòng, chống, kiểm dịch trong thời gian công bố dịch bệnh.

Đồng thời, miễn phí trọng tải, phí bảo đảm hàng hải tại khu vực hàng hải đối với trường hợp tàu thuyền đi kiểm dịch hoặc cách ly tại khu vực hàng hải khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác phòng, chống, kiểm dịch trong thời gian công bố dịch bệnh.

mien-giam-mot-so-loai-phi-le-phi-hang-hai

Phí neo đậu cảng biển được giảm từ 50-80%

Bên cạnh đó, Thông tư còn giảm từ 50 - 80% các loại phí như phí trọng tải, phí bảo đảm hàng hải, phí sử dụng vị trí neo đậu đối với 2 loại tàu vào cảng biển tại Vịnh Vân Phong - Khánh Hòa và tại Cái Mép - Thị Vải.

Cụ thể tàu thuyền chuyển tải dầu tại Vịnh Vân Phong - Khánh Hòa: kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2021 áp dụng mức thu bằng 50%; kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023 áp dụng mức thu bằng 80% mức quy định tại Thông tư số 261/2016/TT-BTC.

Tàu thuyền chở công-ten-nơ xuất, nhập khẩu, trung chuyển vào, rời các bến cảng trên sông Cái Mép - Thị Vải có tổng dung tích từ 50.000 GT trở lên áp dụng mức thu bằng 60%; kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2021. Tàu thuyền chở công-ten-nơ xuất, nhập khẩu, trung chuyển vào, rời các bến cảng trên sông Cái Mép - Thị Vải có tổng dung tích từ 80.000 GT trở lên áp dụng mức thu bằng 80% kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023.

Thông tư 74 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/10/2021. Riêng nội dung miễn phí (phí trọng tải tàu thuyền, phí bảo đảm hàng hải, phí sử dụng vị trí neo, đậu) đối với tàu thuyền trong thời gian phải neo chờ, neo đậu hoặc hành trình đến vị trí kiểm dịch, cách ly để phục vụ công tác phòng, chống, kiểm dịch trong thời gian công bố dịch bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại điểm b khoản 2, điểm b khoản 3, điểm b khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều 1 Thông tư này được thực hiện kể từ ngày ký (27/8/2021).

Theo taichinhdoanhnghiep.net.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank