• English

Tin Kiên Long

MÃ SWIFT NGÂN HÀNG KIÊN LONG CHÍNH THỨC ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG

Ngày 08/03/2010, mã SWIFT (Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu) của Ngân hàng TMCP Kiên Long chính thức được hoạt động và niêm yết trên Website của SWIFT (www.swift.com). Theo đó mã SWIFT Ngân hàng Kiên Long được thể hiện như sau: 

Tên Ngân hàng: Kien Long Commercial Joint Stock Bank. SWIFT code (BIC code): KLBKVNVX. Như vậy các nghiệp vụ thanh toán quốc tế Ngân hàng Kiên Long sẽ được thực hiện gồm chuyển tiền bằng điện đi và đến: mậu dịch và phi mậu dịch, thông báo L/C (thư tín dụng) xuất khẩu và nhập khẩu.  Ngoài ra, Kiên Long cũng đã mở tài khoản Nostro ở nước ngoài tại New York với ngân hàng Wachovia (đại lý có uy tín trên thế giới) để phục vụ việc thanh toán đối ngoại. Trước đó vào ngày 10/09/2009, Ngân hàng TMCP Kiên Long được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận cho cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế và thực hiện các giao dịch mua bán ngoại hối trên thị trường nước ngoài.

Thạch Anh


Đăng ký nhận tin
Kienlongbank