• English

Tin thị trường

Lãi suất qua đêm tăng trở lại dù NHNN tiếp tục bơm ròng gần 2.000 tỷ đồng

Sau hai tuần giảm liên tục, lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng tuần qua đã tăng trở lại 0,05% cho dù trong tuần, NHNN tiếp tục bơm ròng gần 2.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy thanh khoản hệ thống tuần qua có phần bớt dư thừa hơn.

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã cho biết như vậy trong Bản tin Trái phiếu tuần số 34 (từ 4/9/2017 đến 8/9/2017).

Cụ thể, trên thị trường liên ngân hàng tuần qua, lãi suất trung bình kỳ hạn 1 tuần giảm 0,015% về mức 0,975%/năm. Trong khi đó, lãi suất trung bình kỳ hạn qua đêm tăng 0,05%, đạt mức 0,75%/năm; lãi suất trung bình kỳ hạn 2 tuần không đổi so với tuần trước đó, ở mức 1,25%/năm.

Trong khi đó, thị trường mở (OMO) tuần qua trầm lắng khi không có hoạt động bơm mới, cũng như không có lượng đáo hạn qua kênh này.

Tuy nhiên NHNN đã phát hành 16.000 tỷ đồng tín phiếu mới trong khi lượng vốn đáo hạn trong tuần là 17.999,8 tỷ đồng. Như vậy, NHNN đã bơm ròng 1.999,8 tỷ đồng qua kênh tín phiếu. Tổng hợp hai kênh OMO và tín phiếu, NHNN đã bơm ròng 1.999,8 tỷ đồng vào thị trường.

“Điều này cho thấy thanh khoản hệ thống tuần qua có phần bớt dư thừa hơn”, BVSC nhận xét.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank