• English

Tin Kiên Long

Kienlongbank triển khai lớp tập huấn “Nghiệp vụ Giao dịch một cửa”

Định hướng phát triển Kienlongbank trở thành một ngân hàng hiện đại, đa năng và mang đến dịch vụ khách hàng tốt nhất, Kienlongbank đồng loạt triển khai công tác tập huấn nghiệp vụ giao dịch một cửa. Đây là chương trình đào tạo dành cho các chức danh Giao dịch viên, Nhân viên Thủ quỹ, Kiểm soát viên và Phó Giám đốc tại các đơn vị.


Các học viên tại buổi tập huấn tại CN Bình Định ngày 7/8/2016

Theo Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng được ban hành theo QĐ số 1355/QĐ-NHNN ngày 28/06/2016 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020, thì đến năm 2017 các TCTD phải hoàn thành việc áp dụng theo hình thức giao dịch một cửa đối với các dịch vụ: tiết kiệm, chuyển tiền, kiều hối, thẻ, dịch vụ tiền mặt và các dịch vụ phi tín dụng khác.

Giao dịch một cửa là kết quả của những nỗ lực ứng dụng và hiện đại hoá công nghệ ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng, đơn giản hoá thủ tục hành chính. Khi thực hiện các giao dịch này, khách hàng chỉ cần làm việc với một giao dịch viên của tổ chức tín dụng và nhận kết quả từ chính giao dịch viên đó. Đối với các giao dịch trong hạn mức cho phép, giao dịch viên vừa là người lập, vừa là người kiểm soát chứng từ và chỉ có một chữ ký của giao dịch viên trên chứng từ. Đối với giao dịch vượt hạn mức và các giao dịch phải có sự phê duyệt của người có thẩm quyền, các chứng từ sẽ được kiểm soát viên kiểm tra và kiểm soát.

Các học viên tại buổi tập huấn tại CN Khánh Hòa

Để chuẩn bị cho việc áp dụng mô hình giao dịch một cửa tại một số đơn vị còn lại, ngày 6 và 7/8/2018, Kienlongbank đã triển khai lớp tập huấn “Nghiệp vụ Giao dịch một cửa” tại CN Khánh Hòa, CN Bình Định. Tại đây, các học viên sẽ được học các nguyên tắc, quyền hạn, trách nhiệm và giao trong giao dịch một cửa. Qua đó, buổi tập huấn góp phần giúp học viên nắm vững các nguyên tắc về giao dịch một cửa để phục phụ tốt hơn cho khách hàng, đồng thời tăng cường sự kiểm soát, hạn chế rủi ro khi triển khai giao dịch một cửa tại ngân hàng.


Toàn cảnh buổi tập huấn “ Nghiệp vụ Giao dịch Một cửa” tại CN Khánh Hòa ngày 6/8/2016.

Ngoài được tổ chức tại CN Bình Định, CN Khánh Hòa, Chương trình tập huấn “Nghiệp vụ Giao dịch một cửa” sẽ được tổ chức tại Kienlongbank CN Rạch Giá vào ngày 20/08/2016. Các CN Nhà Bè, PGD Ba Tri (CN Bến Tre) sẽ được triển khai sau đó.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank