• English

Tin Kiên Long

KIENLONGBANK TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA “NHÂN VẬT CỦA NĂM”

 Nhằm mục đích phát huy năng lực cá nhân và xây dựng điển hình trong toàn hệ thống, Ngân hàng TMCP Kiên Long vừa triển khai chương trình thi đua  “Nhân vật của năm” được áp dụng từ ngày 1/1/2013 đến 31/12/2013.

Chương trình “Nhân vật của năm” được áp dụng cho tất cả cán bộ, nhân viên Kienlong Bank thuộc 3 nhóm chức danh sau: Nhóm 1 (Quản lý cấp trung), Nhóm 2 (Quản lý cấp cơ sở), Nhóm 3 (Nhân viên).

Theo đó, cá nhân đạt được những tiêu chí như: hoàn thành xuất sắc công việc chuyên môn được giao, có sáng kiến nổi bật; tuân thủ nghiêm túc nội quy lao động, các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và được tập thể tín nhiệm với số phiếu bình chọn >=80%.....sẽ nhận được giải thưởng của chương trình lần lượt là 1 tháng lương cho cá nhân thuộc nhóm 1; 1,5 tháng lương dành cho cá nhân thuộc nhóm 2, và 2 tháng lương dành cho cá nhân thuộc nhóm 3.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank