• English

Tin Kiên Long

Kienlongbank triển khai bỏ phiếu tín nhiệm đối với các Cấp quản lý

Bắt đầu từ tháng 5/2016, Kienlongbank tiến hành lấy phiếu tín nhiệm nhằm bảo đảm công khai, chính xác và toàn diện trong công tác đánh giá các cấp quản lý tại ngân hàng.

Quang cảnh Hội nghị tại lễ tổng kết năm tài chính 2015

Xác định chiến lược phát triển nguồn nhân lực là vô cùng quan trọng và cấp thiết, Kienlongbank đã định hướng xây dựng một đội ngũ CB, NV chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết, có chuyên môn, kinh nghiệm để đưa Kienlongbank trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam trong tương lai.

Song song đó, để có kênh thông tin giúp lãnh đạo ngân hàng hoàn thiện mình, đồng thời sử dụng cán bộ, kiện toàn bộ máy lãnh đạo, thời gian qua, Kienlongbank áp dụng bỏ phiếu tín nhiệm dành cho Lãnh đạo trên toàn hệ thống. Thông qua việc bỏ phiếu tín nhiệm này sẽ giúp cho Ban lãnh đạo điều chỉnh, rà soát hoặc áp dụng các chính sách nhân sự kịp thời và phù hợp, đồng thời giúp người được lấy phiếu tín nhiệm có cơ hội kiểm nghiệm lại năng lực quản lý, điều hành của bản thân để có hướng điều chỉnh hoặc phát triển phù hợp, thể hiện tính dân chủ trong công tác lãnh đạo, điều hành tại Kienlongbank.

Việc bỏ phiếu tín nhiệm đã được Kienlongbank thực hiện định kỳ hàng năm. Và từ năm 2016, đối tượng bỏ phiếu sẽ là toàn thể CB, NV, CTV. Đây là điểm mới trong công tác quản lý đánh giá nhân sự tại Kienlongbank, giúp cho toàn thể CB, NV, CTV Kienlongbank được nêu lên những ý kiến khách quan đối với cấp quản lý trực tiếp của mình, góp phần xây dựng đội ngũ cấp quản lý có đức, có tài để cùng xây dựng một Kienlongbank phát triển bền vững và thịnh vượng.

Với phiếu tín nhiệm được thể hiện ở bốn mức độ: “Tín nhiệm”, “Tạm được”, “Không tín nhiệm” và “Không bỏ phiếu”, với những tiêu chí khách quan, Kienlongbank tin rằng kết quả sẽ mang lại nhiều hiệu quả tích cực.

Ông Lê Khắc Gia Bảo - Trưởng Ban kiểm soát công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm
HĐQT, BĐH và Giám đốc các Phòng, Ban, Trung tâm Hôi sở tại Hội nghị tổng kết 2015

Đăng ký nhận tin
KienlongBank