• English

Góc báo chí

Kienlongbank tổ chức tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và đề ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 1.000 tỷ đồng

Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Kienlongbank đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 02 ngày 29/01/2021 và 30/01/2021.

ba-tran-tuan-anh-thanh-vien-hdqt-tgd-kienlongbank-phat-bieu

Bà Trần Tuấn Anh - Thành viên HĐQT, TGĐ Kienlongbank phát biểu khai mạc và báo cáo kết quả kinh doanh tại Hội nghị

Bà Trần Tuấn Anh – Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Kienlongbank cho biết: “Kết thúc năm 2020, tổng tài sản hợp nhất của Kienlongbank đạt 57.282 tỷ đồng, tăng 12,09% so với năm 2019; tổng huy động vốn đạt 52.071 tỷ đồng, tăng 12,22% so với năm 2019; dư nợ cấp tín dụng đạt 34.716 tỷ đồng, tăng 3,69% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Kienlongbank đạt 158.21 tỷ đồng, tăng 84,14% so với năm 2019”. 

ong-vo-quoc-thang-co-van-kienlongban

Ông Võ Quốc Thắng - Cố vấn Kienlongbank chia sẻ tại Hội nghị

Năm 2020, cùng với khó khăn chung của toàn nền kinh tế do tác động từ dịch bệnh Covid-19, thiên tai, bão lũ, ... Kienlongbank đã có nhiều giải pháp đồng hành và hỗ trợ khách hàng như: Miễn giảm lãi, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, cho vay mới để hỗ trợ khách hàng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh; triển khai các gói tín dụng với lãi suất ưu đãi; điều chỉnh nhiều loại phí giao dịch.  

Mục tiêu trọng tâm mà Kienlongbank đặt ra trong năm 2020 là giải quyết các khoản vay có tài sản bảo đảm là cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) theo Đề án cơ cấu lại và xử lý nợ xấu của Kienlongbank đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Tuy nhiên, do năm 2020 phát sinh dịch bệnh Covid-19 ngoài mong muốn làm ảnh hưởng đến kế hoạch xử lý cổ phiếu STB, tính đến ngày 31/12/2020 Kienlongbank đã bán được một phần cổ phiếu STB, giảm được 369 tỷ nợ xấu. Vì lý do trên dẫn đến kết quả kinh doanh của Kienlongbank chưa đạt theo kế hoạch đã đề ra.  

ba-vo-thi-tuan-anh-co-van-kienlongbank

Bà Võ Thị Tuấn Anh - Cố vấn Kienlongbank chia sẻ tại Hội nghị

Theo báo cáo cập nhật tình hình xử lý cổ phiếu STB của Tổng Giám đốc tại Hội nghị, từ ngày 01/01/2021 đến ngày 29/01/2021, Kienlongbank đã tiếp tục bán được thêm cổ phiếu STB, hiện tại tỷ lệ nợ xấu của Kienlongbank đã giảm về mức dưới 3%, đã thoái 100% lãi phải thu có liên quan, trích lập dự phòng rủi ro theo đúng quy định. Về cơ bản Kienlongbank đã thực hiện hoàn tất gần hết các nội dung theo đúng Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020 đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt. Kienlongbank cũng đặt mục tiêu hoàn thành việc bán toàn bộ cổ phiếu STB nói trên và tất toán nợ vay có liên quan chậm nhất là ngày 31/3/2021.

chuc-mung-chu-tich-va-pho-chu-tich-kienlongbank

Ban cố vấn, ông Mai Hữu Tín tri ân Ông Lê Khắc Gia Bảo (Nguyên Chủ tịch HĐQT) và chúc mừng Ông Lê Hồng Phương – Chủ tịch HĐQT và Bà Trần Thị Thu Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022

Với quyết tâm cao ngay từ những ngày đầu năm 2021, Kienlongbank đã đặt ra các mục tiêu chủ yếu năm 2021 như sau: Tổng tài sản hợp nhất là 66.800 tỷ đồng (tăng 16,62%); huy động thị trường 1 là 50.295 tỷ đồng (tăng 16,52%); dư nợ cấp tín dụng là 44.600 tỷ đồng (tăng 28,47%); lợi nhuận trước thuế là 1.000 tỷ đồng; mạng lưới chi nhánh, phòng dịch trên cả nước là 150 điểm giao dịch (tăng 16 đơn vị). Trong năm 2021, Kienlongbank sẽ tích cực đẩy mạnh xử lý hoàn tất các khoản nợ có tài sản thế chấp là cổ phiếu STB và đưa tổng nợ xấu của Kienlongbank về mức dưới 2%/tổng dư nợ; hạn chế nợ xấu mới phát sinh, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản lý rủi ro; gia tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng; nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi, đẩy mạnh phát triển ngân hàng số theo định hướng chiến lược của Kienlongbank giai đoạn 2021 – 2025. Kế hoạch kinh doanh năm 2021 sẽ được Kienlongbank hoàn thiện và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

ong-le-hong-phuong-chu-tich-hdqt-kienlongbank

Ông Lê Hồng Phương - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022

Ngày 30/01/2021, HĐQT cũng đã họp và bầu ông Lê Hồng Phương giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022 kể từ ngày 01/02/2021. Như vậy, HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Kienlongbank sẽ có Chủ tịch HĐQT là ông Lê Hồng Phương và 03 (ba) Phó Chủ tịch HĐQT là Ông Mai Hữu Tín, Ông Phạm Trần Duy Huyền và Bà Trần Thị Thu Hằng.

cac-thanh-vien-hoi-dong-quan-tri-kienlongbank

Các thành viên HĐQT Kienlongbank

cac-thanh-vien-ban-dieu-hanh-kienlongbank

Các thành viên BĐH Kienlongbank

tgd-kienlongbank-trao-quyet-dinh-chi-tieu-kinh-doanh-2021

Bà Trần Tuấn Anh - Thành viên HĐQT, TGĐ Kienlongbank trao quyết định chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 cho các đơn vị kinh doanh

Trước đó, theo đề xuất của Ông Lê Khắc Gia Bảo, nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu quản trị theo định hướng chiến lược hoạt động giai đoạn 2021 - 2025 của Kienlongbank, mong muốn Kienlongbank không ngừng lớn mạnh và phát triển bền vững, nhận thấy thành viên HĐQT mới là ông Lê Hồng Phương có trình độ chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm trong hoạt động quản trị ngân hàng nên ông Lê Khắc Gia Bảo đề nghị xin được thôi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và đề cử ông Lê Hồng Phương giữ chức Chủ tịch HĐQT. Sau khi miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, ông Lê Khắc Gia Bảo tiếp tục là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.

doi-ngu-nhan-su-kienlongbank

Giao dịch viên và đội ngũ nhân sự Kienlongbank

Kienlongbank News

Đăng ký nhận tin
KienlongBank