• English

Tin Kiên Long

Kienlongbank tổ chức tập huấn “Nghiệp vụ Phòng chống rửa tiền”

Sáng ngày 29/03/2015, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) tổ chức tập huấn trực tuyến “Nghiệp vụ Phòng chống rửa tiền” dành cho cán bộ, nhân viên (CB, NV) là Đại diện Ban Giám đốc Phòng Ban Hội sở, Chi nhánh, Phòng Giao dịch, Trưởng/Phó Phòng Kế toán – Ngân quỹ chi nhánh, Kiểm soát viên, Giao dịch viên của tất cả đơn vị thuộc Kienlongbank.

Tham dự và đào tạo tại buổi tập huấn này, Ông Nguyễn Văn Ngọc – Cục Phòng chống rửa tiền Ngân hàng nhà nước đã phổ biến, chia sẻ một số nội dung cơ bản của Luật Phòng chống rửa tiền; rửa riền và tác hại của rửa tiền, nhận biết khách hàng và giao dịch đáng ngờ, các phương thức và thủ đoạn rửa tiền…

Tại buổi tập huấn, học viên ở các đầu cầu trực tuyến tích cực đặt câu hỏi liên quan đến những vấn đề cần lưu tâm trong Phòng chống rửa tiền, trao đổi các vướng mắc trong quá trình tác nghiệp tại đơn vị.

Kết thúc khóa học, cán bộ tham dự đào tạo cập nhật thêm kiến thức mới về Phòng chống rửa tiền và Tuân thủ cũng như áp dụng được kiến thức mới vào trong quá trình tác nghiệp.


Khung cảnh tại buổi tập huấn “Nghiệp vụ Phòng chống rửa tiền”


Đăng ký nhận tin
Kienlongbank