• English

Tin Kiên Long

Kienlongbank tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm 2017


Toà nhà trụ sở Kienlongbank tại HCM

Ngày 17/7/2017, tại Tp.HCM, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch (KH) kinh doanh 06 tháng cuối năm 2017, với sự tham dự của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành cùng hơn 125 Giám đốc các Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở, Chi nhánh, Phòng giao dịch trong toàn hệ thống Kienlongbank.


Ông Võ Văn Châu - TV. HĐQT, TGĐ Kienlongbank phát biểu khai mạc

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Võ Văn Châu – Thành viên HĐQT kiêm TGĐ cho biết Kienlongbank đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh doanh quan trọng 6 tháng đầu năm 2017 và đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể CB, NV đã góp phần đáng kể vào thành quả chung của Kienlongbank.

Tính đến ngày 30/6/2017, tổng tài sản Kienlongbank đạt 34.508 tỷ đồng, tăng 13,32% so với năm 2016, hoàn thành 94,54% KH năm 2017; dư nợ cấp tín dụng đạt 22.889 tỷ đồng, tăng 15,80% so với năm 2016, hoàn thành 92,67% KH năm 2017; huy động vốn đạt 30.525 tỷ đồng, tăng 15,77% so với năm 2016, hoàn thành 93,92% KH năm 2017; tỷ lệ nợ xấu 0,97%; lợi nhuận trước thuế đạt 137,07 tỷ đồng, hoàn thành 54,83% KH năm 2017; các chỉ số an toàn hoạt động đều thực hiện theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; nhiều sản phẩm dịch vụ và chương trình ưu đãi khách hàng được triển khai liên tục; đời sống CB, NV không ngừng được cải thiện.

Với những diễn biến thuận lợi của thị trường chứng khoán nói chung và cổ phiếu ngành ngân hàng nói riêng, ngày 29/06/2017 Kienlongbank đã đưa 300 triệu cổ phiếu giao dịch trên sàn UPCoM với mã giao dịch là KLB đã tạo sự quan tâm của các nhà đầu tư. Việc đưa cổ phiếu Kienlongbank giao dịch trên sàn UPCoM đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình hơn 22 năm hình thành và phát triển của Kienlongbank. Qua đó, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Ngân hàng, tạo thuận lợi trong việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông. Đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới, tiếp cận các kênh huy động vốn dài hạn trên thị trường, đáp ứng kịp thời kế hoạch kinh doanh của Kienlongbank trong thời gian tới.

Nghi thức khai trương cổ phiếu KLB

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Kienlongbank, cho biết: “Trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội tương đối thuận lợi trong thời gian qua, toàn ngành Ngân hàng tập trung nguồn lực thực hiện Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016 - 2020 và quyết liệt xử lý nợ xấu theo định hướng của Chính phủ. Kienlongbank xác định công tác trọng tâm trong năm 2017 là tiếp tục thực hiện định hướng cơ cấu lại Kienlongbank theo phương án đã trình Ngân hàng Nhà nước. Những kết quả trên là sự nỗ lực đáng ghi nhận của toàn thể CB,NV của Kienlongbank, làm nền tảng vững chắc để Kienlongbank bước vào giai đoạn phát triển mới 2016 – 2020”.

Với kết quả khả quan đạt được trong 6 tháng đầu năm, tiếp tục thực hiện mục tiêu hoạt động “An toàn, bền vững và lợi nhuận hợp lý”, trong 6 tháng cuối năm 2017, Ban lãnh đạo và tập thể CB, NV toàn hệ thống Kienlongbank phấn đấu, quyết tâm thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank