• English

Tin Kiên Long

Kienlongbank tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ sở Khóa I, nhiệm kỳ 2014 - 2017

Đến dự và chỉ đạo có bà Bùi Thị Thu Hà – Phó chủ tịch CĐCS Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh Trà Vinh,  Ban Lãnh đạo Kienlongbank - CN Trà Vinh, Ban chấp hành (BCH) CĐCS, cùng 71 Đoàn viên là đại diện cho các cán bộ, nhân viên tại CN Trà Vinh và Phòng Giao dịch (PGD) trực thuộc.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Nhật Quang - Phó Giám đốc Chi nhánh Trà Vinh đã thông qua dự thảo báo cáo của BCH lâm thời và phương hướng nhiệm vụ của BCH CĐCSTV khóa I, nhiệm kỳ 2014 -2017 để Đại hội đóng góp ý kiến cho dự thảo. Đồng thời, Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử và ra mắt Ban CH CĐCS - CN Trà Vinh Khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2017, gồm 3 đồng chí:

+ Ông Nguyễn Nhật Quang – Phó giám đốc Kienlongbank Chi nhánh Trà Vinh được bầu làm Chủ tịch CĐCSTV

+ Ông Nguyễn Cao Sĩ Thanh – Nhân viên Tin học, Phó Chủ tịch CĐCSTV

+ Ông Lê Thanh Vàng – Phó giám đốc PGD Càng Long, Ủy viên BCH CĐCSTV.


Ông Nguyễn Nhật Quang - Phó Giám đốc CN Trà Vinh đọc báo cáo tại đại hội

CB, NV Kienlongbank biểu quyết tại đại hội

Bà Bùi Thị Thu Hà – Phó chủ tịch CĐCS NHNN tỉnh Trà Vinh (bìa trái) chụp hình lưu niệm cùng Ban CH CĐCS CN Trà Vinh Khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2017


Đại hội đã kết thúc với sự nhất trí và đồng thuận tuyệt đối của các đoàn viên về phương hướng hoạt động của BCH CĐCS khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2017. Đây là bước tiền đề để Công đoàn Kienlongbank – Chi nhánh Trà Vinh nỗ lực hoạt động tích cực với vai trò là đại diện tiếng nói của người lao động.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank