• English

Tin Kiên Long

Kienlongbank tiếp tục “Giảm phí dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng (IBFT)” đến ngày 31/3/2021

Nhằm triển khai giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho khách hàng ổn định sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Kienlongbank triển khai gia hạn Chương trình “Giảm phí dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng (IBFT)”.

Cụ thể, khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức có nhu cầu sử dụng các dịch vụ tài khoản tiền gửi, chuyển tiền và ngân quỹ tại quầy và ngân hàng điện tử được Kienlongbank gia hạn giảm phí dịch vụ đến hết ngày 31/3/2021. Từ ngày 01/4/2021, các mức phí giao dịch liên ngân hàng cũng sẽ điều chỉnh theo biểu phí mới. Cụ thể:

Nội dung

Giá trị giao dịch

Mức phí điều chỉnh

Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng tại Quầy (áp dụng cho cả Khách hàng cá nhân và Doanh nghiệp)

Số tiền chuyển tối đa 300 triệu đồng/lần

0,05% giá trị giao dịch, tối thiểu 8.800 đồng (Áp dụng đến hết ngày 31/3/2021)

0,05% giá trị giao dịch, tối thiểu 15.000 đồng (Áp dụng từ ngày 01/4/2021)

Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng qua Ngân hàng điện tử (Internet Banking và Mobile Banking)

 

Giao dịch có giá trị từ 0 đến 500.000 đ

0,03% giá trị giao dịch, tối thiểu 5.500 đồng (Áp dụng đến hết ngày 31/03/2021)

Giao dịch có giá trị từ 500.001 đồng đến 2.000.000 đồng

3.300 đồng/Giao dịch (Áp dụng đến hết ngày 31/3/2021)

0,03% giá trị giao dịch, tối thiểu 5.500 đồng(Áp dụng từ ngày 01/04/2021)

 

Xem thêm biểu phí dịch vụ đang áp dụng tại Kienlongbank. Tại đây

kienlongbank-giam-phi-dich-vu-chuyen-tien-nhanh-lien-ngan-hang

Năm 2020, để ứng phó với đại dịch Covid-19, ngành ngân hàng đã đồng hành, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội thông qua các chương trình miễn giảm phí dịch vụ thanh toán trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp. Kienlongbank đã tích cực chủ động thực hiện 2 lần gói chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán góp phần đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, gia tăng tiện ích cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh.

Kienlongbank News

Đăng ký nhận tin
KienlongBank