• English

Tin Kiên Long

Kienlongbank nhận bằng khen từ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN VN) vừa qua đã có Quyết định số 1472/QĐ-NHNN ngày 18/07/2018 và 1822/QĐ-NHNN ngày 17/09/2018 về việc tặng bằng khen cho 05 tập thể thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) vì đã có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ Ngân hàng giai đoạn 2016 - 2017.


05 tập thể Kienlongbank được nhận khen thưởng gồm: Chi nhánh Rạch Giá nhận Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước và 04 tập thể Phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Phòng Pháp chế và Xử lý nợ, Kienlongbank Số 03 & Kienlongbank Vĩnh Thuận (Kiên Giang) nhận Bằng khen từ Thống đốc NHNN VN trao tặng. Đây là những đơn vị trực tiếp kinh doanh và hỗ trợ kinh doanh xuất sắc, đã có nhiều đóng góp giúp Kienlongbank hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động giai đoạn 2016 – 2017.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank