• English

Tin Kiên Long

Kienlongbank khen thưởng 19 đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2016

Ngày 30/7/2016, tại Vũng Tàu, Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2016 của Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đã bế mạc. Tại Hội nghị, nhằm ghi nhận sự nỗ lực và kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm của các đơn vị, Ban lãnh đạo Kienlongbank đã quyết định khen thưởng 19 đơn vị có thành tích hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2016. Nổi bật, 03 đơn vị đã xuất sắc hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh là: Phòng giao dịch Sa Đéc, Phòng giao dịch Bình Tây và Phòng giao dịch Kiến An.

Hình ảnh khen thưởng 19 đơn vị

 

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT và ông Võ Văn Châu – Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Kienlongbank

trao thưởng cho 03 đơn vị: PGD Sa Đéc, PGD Bình Tây và PGD Kiến An.

Ông Lê Khắc Gia Bảo – Trưởng Ban kiểm soát và ông Nguyễn Quang Toan – Phó TGĐ Kienlongbank

trao thưởng cho PGD Gò Quao

 

trao thưởng cho 04 đơn vị: CN Sài Gòn, CN Rạch Giá, PGD Số 04, PGD Số 03

Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương – Thành viên HĐQT và ông Lê Trung Việt – Phó TGĐ Kienlongbank

trao thưởng cho 03 đơn vị: CN Rạch Giá, PGD Ba Tri, PGD Bình Tây

Ông Bùi Thanh Hải – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc KBA và bà Trần Tuấn Anh – Phó TGĐ Kienlongbank

trao thưởng cho 03 đơn vị: PGD Bình Tây, CN Long An, PGD Sa Đéc

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT và bà Phạm Thị Mỹ Chi – Kế toán trưởng Kienlongbank

trao thưởng cho 05 đơn vị: CN Sài Gòn, PGD Nguyễn Thị Thập, PGD Đức Hòa, PGD Dĩ An, PGD Phú Mỹ

Ông Võ Văn Châu – Thành viên HĐQT kiêm TGĐ và ông Lê Khắc Gia Bảo – Trưởng Ban kiểm soát

trao thưởng cho 05 đơn vị: CN Sài Gòn, CN Khánh Hòa, CN Rạch Giá, CN Hà Nội, CN Đồng Nai.

Ông Phạm Trần Duy Huyền – Thành viên HĐQT và ông Lê Trung Việt – Phó TGĐ Kienlongbank

trao thưởng cho 05 đơn vị: CN Sài Gòn, CN Phú Quốc, CN Rạch Giá, CN Khánh Hòa, Bình Dương.

Danh sách 19 đơn vị được khen thưởng:

Stt

Đơn vị

1

Phòng Giao dịch Sa Đéc

2

Phòng Giao dịch Bình Tây

3

Phòng Giao dịch Kiến An

4

Phòng Giao dịch Gò Quao

5

Chi nhánh Sài Gòn

6

Chi nhánh Rạch Giá

7

Phòng Giao dịch Số 04

8

Phòng Giao dịch Số 03

9

Phòng Giao dịch Ba Tri

10

Chi nhánh Long An

11

Phòng Giao dịch Nguyễn Thị Thập

12

Phòng Giao dịch Đức Hòa

13

Phòng Giao dịch Dĩ An

14

Phòng Giao dịch Phú Mỹ

15

Chi nhánh Hà Nội

16

Chi nhánh Khánh Hòa

17

Chi nhánh Đồng Nai

18

Chi nhánh Phú Quốc

19

Chi nhánh Bình Dương


Đăng ký nhận tin
KienlongBank