• English

Tin Kiên Long

Kienlongbank kết nối thành công Smartlink

Ngày 5/12/2013, Ngân hàng TMCP Kiên Long và Công ty CP Dịch vụ Thẻ Smartlink công bố kết nối thành công hệ thống ATM và POS với trường hợp Kienlongbank làm Ngân hàng thanh toán (NHTT) và Ngân hàng phát hành (NHPH).

 

Theo đó, với chiều Kienlongbank làm NHPH, các chủ thẻ Ngân hàng Kienlongbank có thể thực hiện giao dịch rút tiền, chuyển khoản, truy vấn số dư, in sao kê, đổi PIN tại hơn 16.000 ATM và thực hiện giao dịch thanh toán tại hơn 99.000 POScó logo Smartlink. Với chiều Kienlongbank làm NHTT, các chủ thẻ của các Ngân hàng thành viên Smartlink có thể thực hiện giao dịch rút tiền, truy vấn số dư, in sao kê, đổi PIN trên hệ thống ATM và giao dịch thanh toán trên hệ thống POS của Kienlongbank.

Thông qua kết nối này, Kienlongbank đã góp phần tăng tiện ích cho khách hàng sử dụng thẻ của Kienlongbank nói riêng và khách hàng sử dụng thẻ của các ngân hàng thuộc hệ thống Smartlink nói chung. Giờ đây, khách hàng có thể chủ động quản lý tài khoản của mình, thực hiện giao dịch tài chính mọi lúc, mọi nơi mà không phải mất thời gian chờ đợi.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank