• English

Góc báo chí

Kienlongbank được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 3.653 tỷ đồng

Ngày 07/9/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 6347/NHNN-TTGSNH chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (Kienlongbank).

Theo văn bản này, NHNN chấp thuận việc Kienlongbank tăng vốn điều lệ thêm 415.864.530.000 đồng (Bốn trăm mười lăm tỷ tám trăm sáu mươi bốn triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng) bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo đề nghị của Kienlongbank tại văn bản số 396/NHKL ngày 14/6/2021 và Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021của Đại hội đồng cổ đông Kienlongbank phiên họp thường niên năm 2021.

kienlongbank-but-pha-ky-nguyen-so

Khách hàng giao dịch tại Kienlongbank

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, Kienlongbank thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trước đó, Hội đồng quản trị Kienlongbank đã thông qua việc thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021. Theo đó, Ngân hàng sẽ phát hành gần 41,6 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 theo Phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tương đương tỷ lệ phát hành là 13%.

Hiện vốn điều lệ của Kienlongbank ở mức 3.237 tỷ đồng. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của nhà băng này sẽ tăng lên 3.653 tỷ đồng. Năm 2021, Kienlongbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6/2021, Ngân hàng đã có lợi nhuận trước thuế đạt 805,70 tỷ đồng, tăng 684,39% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 80,57% kế hoạch năm. Trong thời gian tới, Kienlongbank sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản lý rủi ro; gia tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng; nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi, đẩy mạnh phát triển ngân hàng số theo định hướng chiến lược của Kienlongbank giai đoạn 2021 – 2025.

Kienlongbank News

Đăng ký nhận tin
KienlongBank