• English

Tin Kiên Long

Kienlongbank đặt kế hoạch lợi nhuận 250 tỷ đồng trong năm 2017 và niêm yết cổ phiếu trên sàn Upcom trong Quý II/2017

Ngày 21/04/2017, tại Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Kienlongbank đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Cổ đông tham dự chiếm tỷ lệ 96,11% tổng số cổ phần của Kienlongbank. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất các nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2016, Kế hoạch kinh doanh 2017 và các nội dung liên quan đến công tác điều hành, quản trị Ngân hàng.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Năm 2016, đa số các chỉ tiêu kinh doanh của Kienlongbank đều tăng trưởng ổn định, hoàn thành kế hoạch đề ra: Tổng tài sản đạt 30.451 tỷ đồng, tăng 20,26%, đạt 103,4% kế hoạch; tổng huy động vốn đạt 26.367 tỷ đồng, tăng 24,06%, đạt 103,4% kế hoạch; dư nợ tín dụng đạt 19.766 tỷ đồng, tăng 21,88%, đạt 101,56% kế hoạch; giảm tỷ lệ nợ xấu từ mức 1,13% xuống 1,06%; thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng hơn ba lần so với năm 2015; lợi nhuận trước thuế đạt 151,63 tỷ đồng, giảm 60 tỷ đồng, đạt 50,54% kế hoạch; mạng lưới hoạt động được mở rộng lên 117 đơn vị, tăng 14 đơn vị, đạt 100% kế hoạch.

Chủ tọa đoàn điều hành Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Ngoài ra, trong năm 2016, Kienlongbank đã chính thức phát hành thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank Visa, gia nhập mạng lưới thanh toán toàn cầu của tổ chức thẻ quốc tế Visa; hoàn tất đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, chuẩn bị đưa cổ phiếu Kienlongbank giao dịch trên sàn UPCOM trong quý II/2017.

Ông Võ Văn Châu – Thành viên HĐQT - TGĐ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2016

Ông Võ Văn Châu - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Kienlongbank cho biết: “Năm 2016, Kienlongbank đã xét miễn/giảm lãi hơn 1.100 trường hợp khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh với số tiền gần 220 tỷ đồng, giảm lãi suất cho vay để tăng sức cạnh tranh, chia sẻ khó khăn với khách hàng, trích lập các khoản dự phòng để tích lũy nguồn lực xử lý rủi ro tăng 85,3 tỷ đồng so với năm 2015, mở rộng thêm 14 đơn vị mới.

Kienlongbank chấp nhận “hy sinh” một phần lợi nhuận để quyết tâm hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu đã đề ra. Qua đó, tình hình tài chính của Kienlongbank đã được cải thiện đáng kể về mặt chất lượng và tính bền vững, khả năng cạnh tranh được nâng lên rõ rệt, quy mô hoạt động ngày càng mở rộng, thương hiệu Kienlongbank ngày càng được nhiều người biết đến, tạo sự gắn kết lâu dài với khách hàng. Số lượng khách hàng của Kienlongbank đã tăng liên tục trong vòng 3 năm trở lại đây, từ 162.100 khách hàng lên 385.600 khách hàng giao dịch thường xuyên.

Dù lợi nhuận năm 2016 không đạt như kế hoạch đề ra, nhưng Kienlongbank đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu quan trọng được giao, đảm bảo hoạt động an toàn, bền vững”.

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Kienlongbank chia sẻ về việc chia cổ tức 2016

Về cổ tức 2016, theo Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Kienlongbank cho biết: “Nhằm bổ sung nguồn vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính, tuân thủ các giới hạn về an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và đáp ứng nhu cầu phát triển giai đoạn 2016 – 2020, đồng thời dự kiến Quý II/2017, cổ phiếu Kienlongbank sẽ giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM nên việc giữ lại cổ tức sẽ làm tăng giá trị sổ sách cổ phần của Kienlongbank, về dài hạn sẽ có lợi hơn cho cổ đông nên Kienlongbank sẽ không chia cổ tức trong năm 2016”.

Ông Nguyễn Văn Kiệt - GĐ NHNN tỉnh Kiên Giang phát biểu chỉ đạo tại ĐHĐCĐ 2017

Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Văn Kiệt - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Kiên Giang cho biết: “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Kiên Giang ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động kinh doanh của Kienlongbank năm 2016, các chỉ tiêu đều đạt và có xu hướng tăng trưởng khá. Trong những năm qua, Kienlongbank luôn chấp hành tốt các chỉ số an toàn hoạt động. Đây là những chỉ tiêu rất quan trọng, làm nền tảng vững chắc cho Kienlongbank phát triển trong năm 2017 và những năm tiếp theo”.

Kế hoạch lợi nhuận năm 2017 là 250 tỷ đồng

Kienlongbank tập trung duy trì, phát triển các phân khúc khách hàng truyền thống và có nhiều lợi thế như lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, bà con nông dân, tiểu thương, sản xuất - kinh doanh nhỏ lẻ.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua tất cả các nội dung của Đại hội, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2017: Tổng tài sản 36.500 tỷ đồng, tổng vốn huy động 32.500 tỷ đồng, dư nợ cho vay 24.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức 8%.

 

Cổ đông Kienlongbank tiến hành Bỏ phiếu thông qua các Nghị quyết tại ĐHĐCĐ 2017

Hết Quý I/2017, các chỉ số kinh doanh của Kienlongbank rất khả quan: Tổng tài sản tăng 5,8%, tổng huy động vốn tăng 7,15%, dư nợ cấp tín dụng tăng 10,04%, lợi nhuận trước thuế Kienlongbank đạt trên 72 tỷ đồng.

Với quy mô hoạt động ngày càng mở rộng, nền tảng ổn định, bền vững, Kienlongbank hứa hẹn đạt được nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank