• English

Tin Kiên Long

Kienlongbank: Chào cờ đầu tuần trong toàn hệ thống

Đến đầu tháng 12/2013, trên tất cả 26 chi nhánh của toàn hệ thống Kienlongbank đã thực hiện nghiêm túc việc chào cờ và hát Quốc ca mỗi đầu tuần.

Xuất phát từ nhận thức chào cờ đầu tuần là một nghi thức truyền thống, là niềm tự hào dân tộc, có ý nghĩa quan trọng, Ban lãnh đạo Kienlongbank đã triển khai kế hoạch và hướng dẫn thực hiện trong toàn hệ thống. 

Chương trình chào cờ đầu tuần bắt đầu thực hiện từ tháng 9/2013 tại Hội sở. Qua thời gian triển khai, Ban lãnh đạo nhận thấy có sự chuyển biến tích cực, lần lượt thực hiện mở rộng ở các chi nhánh và đến đầu tháng 12 này đã đồng loạt thực hiện trong toàn hệ thống. 

Chào cờ và hát Quốc ca là một nghi thức quan trọng, thể hiện tình yêu Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc của mọi người dân Việt Nam. Thông qua chào cờ và hát Quốc ca đầu tuần, Kienlongbank mong muốn nâng cao tinh thần yêu nước, đồng thời nhắc nhở cán bộ - nhân viên về tinh thần phụng sự Tổ quốc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, việc chào cờ và hát Quốc ca đầu tuần sẽ tạo động lực cho cán bộ - nhân viên Kienlongbank thực hiện tốt công việc chuyên môn của mỗi người, nâng cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, tạo nên nế nếp sinh hoạt, tác phong, môi trường làm việc tốt.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank