• English

Góc báo chí

Kienlongbank bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022

Ngày 28/01/2021, tại Rạch Giá, Kiên Giang, Kienlongbank (Mã chứng khoán – KLB) đã tổ chức thành công Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018 – 2022 và thông qua chủ trương bán cổ phiếu quỹ cho cán bộ nhân viên ngân hàng.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua việc bổ sung ông Lê Hồng Phương và bà Trần Thị Thu Hằng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022. Ông Lê Hồng Phương và bà Trần Thị Thu Hằng là những nhân sự có năng lực và kinh nghiệm; được HĐQT kỳ vọng sẽ cùng các thành viên HĐQT triển khai thành công quá trình chuyển đổi chiến lược toàn diện của Kienlongbank giai đoạn 2021 - 2030. Kienlongbank đang đặt ra tầm nhìn chiến lược 10 năm tới là trở thành Ngân hàng cung cấp dịch vụ tốt nhất trên nền tảng số ưu việt, được khách hàng ưu tiên lựa chọn cho mọi nhu cầu tài chính.

quang-canh-phien-hop-dhcd-bat-thuong-2021

Quang cảnh phiên họp ĐHCĐ bất thường 2021

chu-toa-doan-phien-hop-dhdcd-bat-thuong-2021

Chủ tọa đoàn phiên họp ĐHĐCĐ bất thường 2021

ba-tran-tuan-anh-tv-hdqt-tgđ-kienlongbank-phat-bieu-tai-phien-hop

Bà Trần Tuấn Anh - TV HĐQT TGĐ Kienlongbank phát biểu tại phiên họp

ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT để tập trung cho vai trò thành viên Ban điều hành đối với ông Lê Trung Việt. Như vậy, đến sau Phiên họp ĐHĐCĐ thì HĐQT Kienlongbank có 8 thành viên, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập; đảm bảo số lượng, tỷ lệ theo Điều lệ Ngân hàng.

co-dong-bo-phieu-bieu-quyet

Cổ đông bỏ phiểu biểu quyết

ong-le-khac-gia-bao-chu-tich-hdqt-tang-hoa-cam-on-ong-le-trung-viet

Ông Lê Khắc Gia Bảo – Chủ tịch HĐQT tặng hoa cám ơn ông Lê Trung Việt – Phó Tổng giám đốc Kienlongbank

lanh-dao-nhnn-vn-cn-kien-giang-cung-ong-le-khac-gia-bao-chu-tich-hdqt-kienlongbank-tang-hoa-chuc-mung-thanh-vien0-hdqt-kienlongbank-nhiem-ky-20

Lãnh đạo NHNN VN CN Kiên Giang cùng Ông Lê Khắc Gia Bảo - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank tặng hoa chúc mừng Thành viên HĐQT Kienlongbank nhiệm kỳ 20

cac-thanh-vien-hdqt-kienlongbank-chup-anh-luu-niem-tai-phien-hop

Các thành viên HĐQT Kienlongbank chụp ảnh lưu niệm tại phiên họp

ong-le-hong-phuong

Ông Lê Hồng Phương – Thành viên HĐQT Kienlongbank

ba-tran-thi-thu-hang

Trần Thị Thu Hằng - Thành viên HĐQT Kienlongbank

Ngoài ra, phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 cũng đã biểu quyết thông qua chủ trương bán 3,8 triệu cổ phiếu quỹ (chiếm 1,17% vốn điều lệ Ngân hàng) cho người lao động của Kienlongbank và Công ty con với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm ghi nhận sự đóng góp của cán bộ, nhân viên trong quá trình xây dựng và phát triển của Kienlongbank và cụ thể hóa chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, nhân viên theo chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Ngân hàng. Số lượng cổ phiếu chào bán theo chương trình này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 12 (mười hai) tháng kể từ ngày kết thúc đợt bán. Thời gian thực hiện dự kiến trong Quý I năm 2021 sau khi được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Kienlongbank News


Đăng ký nhận tin
KienlongBank