• English

Tin Kiên Long

KIENLONG BANK TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SMS BANKING

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc triển khai dịch vụ SMS Banking, như sau:
        1.       Thời gian thực hiện: ngày 18 tháng 06 năm 2012.
      2.       Mục đích dịch vụ SMS Banking:
-         Thông báo tin nhắn đến số di động của Khách hàng khi có sự thay đổi số dư của các tài khoản được mở tại Ngân hàng Kiên Long.
-         Tra cứu số dư tài khoản.
-      Tra cứu tỷ giá.
-      Tra cứu lãi suất.
3.       Khách hàng: có đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking tại Ngân hàng Kiên Long.
-         Khách hàng cá nhân và tổ chức.
4.       Tổng đài: 1900555539 và 8064.
5.       Mạng di động:
-         Mobiphone, Vinaphone, Viettel, EVN Telecome, Beeline và Vietnammobile.
6.       Tài khoản áp dụng:
-         Tài khoản tiền gửi thanh toán.
-         Tài khoản tiết kiệm.
-         Tài khoản tiền vay.
      Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 06 năm 2012. 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank