• English

Tin Kiên Long

KIENLONG BANK: RA MẮT CÔNG TY QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN

      Được sự chấp thuận của Ngân hàng NNVN sáng ngày 18/12/2010, Ngân  hàng TMCP Kiên Long làm lễ ra mắt Cty TNHH một thành viên Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân  hàng TMCP Kiên Long (KBA).

Với chức năng bao gồm: tiếp nhận, quản lý các khoản nợ tồn đọng và tài sản bảo đảm nợ vay liên quan đến các khoản nợ để xử lý, thu hồi vốn nhanh nhất; Hoàn thiện hồ sơ có liên quan đến các khoản nợ theo quy định của pháp luật trình các cơ quan có thẩm quyền cho phép Ngân hàng xóa nợ cho khách hàng; Chủ động bán các tài sản bảo đảm nợ vay thuộc quyền định đoạt của ngân hàng thương mại theo giá thị trường; Cơ cấu lại nợ tồn đọng; Xử lý các tài sản bảo đảm nợ vay; Mua bán, xử lý nợ tồn đọng của các đơn vị khác theo quy định của pháp luật.

       Sự ra đời của CTy nhằm phục vụ nhu cầu quản lý nợ và khai thác tài sản của Ngân hàng Kiên Long, làm lành mạnh và minh bạch hóa tình hình tài chính, đảm bảo kinh doanh an toàn và bền vững của Ngân hàng Kiên Long.

Thạch Anh


Đăng ký nhận tin
Kienlongbank