• English

Tin Kiên Long

KIENLONG BANK - PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI VND LÊN TỚI 14%

Bắt đầu từ ngày 1/04/2011 đến hết ngày 31/5/2011, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlong Bank) phát hành chứng chỉ tiền gửi ghi danh ngắn hạn đợt I/2011 được áp dụng trên toàn hệ thống bằng VND với kỳ hạn 01 tháng 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng và 360 ngày.

 Theo đó, tổng mệnh giá phát hành là 500 tỷ đồng với mệnh giá tối thiểu đối với CCTG VND là 1 triệu đồng. Lãi suất CCTG được áp dụng theo biểu lãi suất của chương trình CCTG ngắn hạn đợt 1 năm 2011 do Tổng Giám đốc Kienlong Bank ban hành trong từng thời kỳ. Lãi trả cuối kỳ.

Được biết, người sở hữu chứng chỉ tiền gửi này được tự do chuyển nhượng dưới các hình thức mua, bán, trao đổi, cho, tặng hoặc thừa kế theo quy định của Ngân hàng Kiên Long và pháp luật. Ngoài ra, người sở hữu chứng chỉ tiền gửi có thể sử dụng CCTG làm tài sản cầm cố để vay vốn tại các tổ chức tín dụng theo quy định của Ngân hàng Kiên Long, pháp luật hiện hành hoặc tổ chức tín dụng cho vay. Địa điểm thanh toán tiền gốc và lãi tại tất cả các đơn vị giao dịch của  Ngân hàng Kiên Long.   


Đăng ký nhận tin
Kienlongbank