• English

Tin Kiên Long

KIENLONG BANK PHÁT ĐỘNG THI ĐUA HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ 2013

Ngân hàng TMCP Kiên Long vừa ban hành Công văn số 41/NHKL về việc  phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013.

Theo đó, nội dung thi đua thể hiện ở các lĩnh vực: hoạt động tín dụng; huy động vốn; phát triển công nghệ, hệ thống dịch vụ tiện ích; quản trị rủi ro; chăm sóc khách hàng; phát triển mạng lưới hoạt động; tuân thủ chủ trương, chính sách, pháp luật, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ...

Mục đích của phong trào thi đua nhằm động viên toàn thể cán bộ công nhân viên Ngân hàng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2013 cũng như tăng cường kỹ luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của người lao động. Qua đó, khẳng định vị thế của Ngân hàng Kiên Long trong bối cảnh hội nhập, phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững.


Đăng ký nhận tin
Kienlongbank