• English

Tin Kiên Long

KIENLONG BANK NĂM 2012: PHẤN ĐẤU LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ ĐẠT 710 TỶ ĐỒNG

 Hôm qua 8-1, Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long (Kienlong Bank) đã tổng kết hoạt động năm 2011 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2012. Ông Nguyễn Văn Kiệt - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Kiên Giang đã đến dự và chức mừng năm mới tập thể Kienlong Bank.

Mặc dù, gặp nhiều khó khăn nhưng Kienlong Bank vẫn hoạt động hiệu quả, an toàn, ổn định. Năm 2011, Kienlong Bank mở thêm 4 chi nhánh và 6 phòng giao dịch mới, đưa tổng số lên 96 điểm giao dịch tại 25 tỉnh, thành trong cả nước. Tổng tài sản Kienlong Bank đạt 17.886 tỷ đồng, tăng 42% so năm 2010, vốn huy động 14.050 tỷ đồng, tăng 52% so năm trước, đạt 103% kế hoạch.

Vốn huy động cùng các nguồn vốn khác Kienlong Bank cho khách hàng vay đạt tổng dư nợ 8.404 tỷ đồng, tăng 20% so năm trước. Các hoạt động thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, hoạt động liên ngân hàng đều đạt và vượt kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế năm 2011 của Kienlong Bank đạt 522 tỷ đồng, tăng 102% so năm trước.

Năm 2012, Kienlong Bank thành lập thêm 30 chi nhánh, phòng giao dịch, đa dạng hóa hoạt động dịch vụ ngân hàng, phấn đấu lợi nhuận trước thuế đạt 710 tỷ đồng, cổ tức tăng 30 - 40%, nợ xấu dưới 2% tổng dư nợ.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank