• English

Tin Kiên Long

KIENLONG BANK KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH BÌNH THUẬN

Ngày 06/04/2012, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlong Bank) khai trương Chi nhánh Bình Thuận tại số 384, đường Trần Hưng Đạo, Phường Lạc Đạo, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, nâng tổng số điểm giao dịch trong toàn hệ thống lên 95 điểm. Kienlong Bank Bình Thuận thực hiện đầy đủ các chức năng như huy động vốn, hoạt động tín dụng, dịch vụ thanh toán, ngân quỹ và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Với hệ thống cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị làm việc hiện đại, Chi nhánh Bình Thuận sẽ đáp ứng tốt nhu cầu ngày một cao của khách hàng, trên cơ sở chất lượng phục vụ tốt và hoàn hảo.

Trong năm 2011 lợi nhuận trước thuế của Kienlong Bank đạt 525 tỷ đồng, tăng 103% so năm trước. Tổng tài sản được nâng lên 17.849 tỷ đồng, tăng 41% so năm 2010; vốn huy động 14.010 tỷ đồng, tăng 52% so năm trước, với dư nợ cho vay đạt 8.404 tỷ đồng. Năm 2012, Kienlong Bank phấn đấu: Tổng tài sản tăng 15%, nguồn vốn huy động tăng 15%, dư nợ cho vay tăng 15%, lợi nhuận trước thuế tăng 19%, cổ tức dự kiến lớn hơn 12%. Ngày 18/04/2012, Kienlong Bank tiếp tục khai trương chi nhánh Bình Định. 


Đăng ký nhận tin
KienlongBank