• English

Tin Kiên Long

KIENLONG BANK KHAI GIẢNG KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG

Ngày 12 tháng 06 năm 2009, ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlong Bank) phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển – Trường Đại học Kinh tế TPHCM đã khai giảng khóa học “Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng” cho hơn 40 học viên là cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống ngân hàng Kiên Long.

 Tham gia lớp học là những học viên phải am hiểu về nghiệp vụ ngân hàng, điều kiện bắt buộc tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng và có thời gian công tác tại ngân hàng một năm trở lên. Trong thời gian 16 ngày các giảng viên có học hàm, học vị cao hiện đang công tác tại các trường Đại học uy tín, các công ty đa quốc gia đã có nhiều kinh nghiệm đào tạo, tư vấn cho một số ngân hàng thương mại về quản lý nghiệp vụ ngân hàng sẽ trang bị cho những học viên những kiến thức cơ bản về định hướng công tác quản lý chi nhánh, phòng giao dịch; lập và triển khai kế hoạch kinh doanh; Marketing sản phẩm dịch vụ ngân hàng, quản lý mối quan hệ khách hàng, phân tích và đánh giá dự án đầu tư..v.v…
Khóa học này, nhằm tạo nguồn cán bộ lãnh đạo cho các chi nhánh và phòng giao dịch theo tiêu chuẩn năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển mạng lưới trong thời gian tới một cách chuyên nghiệp và đồng bộ.

Hữu Hiền


Đăng ký nhận tin
KienlongBank