• English

Tin Kiên Long

KIENLONG BANK ĐƯỢC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Ngày 23/2/2010, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn thông báo ý kiến của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KienLong Bank).

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đồng ý việc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng theo như đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kiên Giang.

Thống đốc cũng giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kiên Giang có trách nhiệm yêu cầu ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long bổ sung các văn bản cần thiết khác.

Sau khi ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long thực hiện đầy đủ các yêu cầu, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kiên Giang có văn bản chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ của ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long theo quy định hiện hành.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank