• English

Tin Kiên Long

KIENLONG BANK ĐƯỢC CẤP MỨC TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG 15%

 Mới đây, NHNN Việt Nam đã gởi Công văn số 827/NHNN-CSTT về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đến Kienlong Bank

Theo đó, Kienlong Bank được cấp mức tăng trưởng tín dụng cho năm 2012 là 15% , thuộc nhóm 2 trong 4 nhóm được NHNN giao chỉ tiêu tín dụng trong năm.
Với chỉ tiêu được giao này, Ông Trương Hoàng Lương- TGĐ  Kienlong Bank cho biết: “Ngân hàng sẽ tập trung nguồn vốn được phép cho vay này vào sản xuất nông nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

Được biết lợi nhuận trước thuế năm 2011 Kienlong Bank  đạt 522 tỷ đồng, tăng 102% so năm trước. Tổng tài sản được nâng lên 17.886 tỷ đồng, tăng 42% so năm 2010; vốn huy động 14.050 tỷ đồng, tăng 52% so năm trước, với dư nợ cho vay đạt  8.404 tỷ đồng. Năm 2012, Kienlong Bank phấn đấu lợi nhuận trước thuế đạt 710 tỷ đồng, cổ tức tăng trên 20%, nợ xấu dưới 2% tổng dư nợ.


Đăng ký nhận tin
Kienlongbank