• English

Tin Kiên Long

KIENLONG BANK ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Ngày 27/04/2012, Ngân hàng TMCP Kiên Long tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. Tại đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 của HĐQT. Cụ thể trong năm 2011, lợi nhuận trước thuế của Kienlong Bank đạt 525 tỷ đồng, tăng 103% so năm trước. Tổng tài sản được nâng lên 17.849 tỷ đồng, tăng 41% so năm 2010, vốn huy động 14.010 tỷ đồng, tăng 52% so năm trước, với dư nợ cho vay đạt 8.404 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát thấp hơn mức cho phép của NHNN. Ngoài ra, các hoạt động kinh doanh dịch vụ khác như: doanh số chuyển tiền nhanh, kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế đều tăng trưởng ổn định. Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2011, báo cáo kiểm toán, thông qua tờ trình về phương án lợi nhuận năm 2011.

Về định hướng hoạt động, Kienlong Bank đã thông qua các chỉ tiêu năm 2012 với tổng tài sản dự kiến đạt 20.500 tỷ đồng, huy động vốn đạt 16.200 tỷ đồng, tổng dư nợ 9.664 tỷ đồng, kiểm soát nợ xấu dưới 2%, lợi nhuận trước thuế 620 tỷ đồng, tăng 18%; tỷ lệ cổ tức tối thiểu 12%. Một trong những giải pháp kinh doanh năm nay của Kienlong Bank là khi điều kiện cho phép sẽ thành lập công ty đầu tư tài chính, công ty bất động sản. Ngoài ra, ngân hàng có thể tham gia hoặc mua lại công ty chứng khoán để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh.

Tại đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ VI (2008-2012). Theo đó miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hữu Thọ, Ông Bùi Xuân Khu, Ông Vũ Thế Thanh, Ông Vũ Đức Cần và Ông Trần Hưng Thịnh. Đồng thời Ông Trần Phát Minh được bầu bổ sung vào HĐQT với chức danh Chủ tịch HĐQT.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Toàn cảnh Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT mới

Ông Trương Hoàng Lương - Phó Chủ tịch HĐQT trao kỷ niệm chương và tặng hoa
cho các thành viên miễn nhiệm chức danh HĐQT nhiệm kỳ VI (2008 - 2012)

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2008 - 2012)

Lãnh đạo Ngân hàng Kiên Long chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Ngân hàng Nhà Nước tỉnh Kiên Giang


Đăng ký nhận tin
KienlongBank