• English

Tin Kiên Long

KIENLONG BANK: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 14 - NĂM 2010

 Ngày 13/6/2010, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlong Bank) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 tại Nhà hàng Hải Âu (số 02 Nguyễn Trung Trực, P. Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, T. Kiên Giang). Tại Đại hội, Ban tổ chức đã thông qua: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; báo cáo kiểm soát. Đại hội cũng đã thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận hoạt động năm 2009; tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2010; tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ; tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các vấn đề trên, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Ngân hàng.

Năm tài khóa 2009, tiếp tục là năm thành công của Kienlong Bank trong bối cảnh khó khăn, thử thách với ngành Tài chính - Ngân hàng toàn cầu nói chung cũng như tại Việt Nam nói riêng. Cụ thể: Lợi nhuận trước thuế đạt 120 tỷ đồng, tăng 137,07% so với năm 2008; tổng tài sản đạt 7.478 tỷ đồng, tăng 4.539 tỷ đồng, tương ứng tăng 154,45% so với năm 2008; tổng huy động vốn đạt 6.286 tỷ đồng, tăng 4.440 tỷ đồng, tương ứng tăng 240,64% so với năm 2008, trong đó huy động từ các tổ chức kinh tế đạt 1.492 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 23,74% trên tổng vốn huy động, tăng 1.298 tỷ đồng so với năm 2008; huy động vốn từ cá nhân đạt 4.794 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 76,26% trên tổng vốn huy động, tăng 3.142 tỷ đồng so với năm 2008.

Những thành công trong năm qua đã minh chứng cho các quyết định chiến lược sáng suốt và đúng đắn của Hội đồng quản trị Kienlong Bank khi đầu tư triển khai, nâng cấp hàng loạt các sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Nhờ đó, Kienlong Bank đã chủ động tăng trưởng nhanh chóng nguồn huy động vốn dài hạn cho Ngân hàng, đồng thời thu hút thêm nhiều khách hàng mới.

Bên cạnh đó, những kết quả khả quan mà Kienlong Bank đạt được cũng bắt nguồn từ tăng trưởng mạnh mẽ trong các mảng kinh doanh chính của Ngân hàng với chất lượng tín dụng tốt, công tác quản trị chi phí chặt chẽ và đầu tư tập trung vào các mảng kinh doanh chiến lược nhằm đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận ổn định gắn liền với hiệu quả hoạt động cao.

Về nhiệm vụ - kế hoạch hoạt động trong năm 2010, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành cùng tập thể CBNV quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu là trở thành Ngân hàng đa năng, hiện đại. Cụ thể đến cuối năm 2010 sẽ tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng, tổng tài sản dự kiến nâng lên 13.860 tỷ đồng, tổng vốn huy động đạt 10.396 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng đạt 9.006 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 258 tỷ đồng. Tiếp tục mở rộng các hoạt động liên kết, hợp tác với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước để dần nâng cao về tiềm lực tài chính. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, hiện đại hóa công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh phát triển các sản phẩm dịch vụ, cung cấp nhiều tiện ích cho khách hàng. Hiện, Kienlong Bank đã lựa chọn hệ thống TCBS một sản phẩm Core Banking hiện đại đã được các Ngân hàng hàng đầu Việt Nam sử dụng. Với hệ thống này, Kienlong Bank sẽ tăng cường công tác quản trị và phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ. Tiếp tục mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch ở các tỉnh trọng điểm, đặc biệt tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng; phủ kín mạng lưới Chi nhánh ở Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long; thành lập các chi nhánh ở khu vực Đông Nam bộ và Duyên Hải Miền Trung. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường quảng bá và xây dựng thương hiệu “Kienlong Bank” trở thành thương hiệu mạnh, uy tín, chất lượng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Phát triển và phong phú hóa hệ thống sản phẩm dịch vụ hướng về từng phân khúc khách hàng nhằm cung cấp ngày nhiều sản phẩm dịch vụ đa tiện ích và văn minh, đồng thời nâng cao năng lực rủi ro qua việc dự phòng nhiều kịch bản linh hoạt để thích ứng với các biến động kinh tế trong thời gian tới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan như: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và mục tiêu kế hoạch năm 2010; báo cáo Ban Kiểm soát; thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2010 (theo tờ trình số 325/TTr- HĐQT ngày 13/06/2010); ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính theo tờ trình số 326/TTr- HĐQT ngày 13/06/2010 và thông qua việc sửa đổi bổ sung một số Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long với kết quả biểu quyết đồng ý trên 98%.

Hình ảnh Đại hội Cổ đông lần 14:

 


Đăng ký nhận tin
KienlongBank