• English

Góc báo chí

KHUYẾN CÁO KHÁCH HÀNG: Một số hình thức lừa đảo nhằm đánh cắp thông tin dịch vụ ngân hàng

Để đảm bảo an toàn thông tin và tài khoản của Quý khách hàng, Kienlongbank khuyến cáo đến khách hàng các hình thức lừa đảo nhằm đánh cắp thông tin dịch vụ ngân hàng.

kienlongbank-khuyen-cao-khach-hang-hinh-thuc-lua-dao-1

kienlongbank-khuyen-cao-khach-hang-hinh-thuc-lua-dao-2

Kienlongbank News


Đăng ký nhận tin
KienlongBank