• English

Tin thị trường

Không tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày Truyền thống để tránh lãng phí, hình thức

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ, yêu cầu quán triệt việc không tổ chức mít tinh nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống Ngành Tài chính (28/8/1945 – 28/8/2017). 

Cụ thể, công văn ghi rõ, để tiếp tục phát huy truyền thống của Ngành một cách thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện một số yêu cầu sau:

Tổ chức quán triệt, tập trung thực hiện nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2017; Quyết định số 33/QĐ/QĐ-BTC ngày 9/1/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Bộ Tài chính.

Không tổ chức mít tinh kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống của ngành Tài chính; không tổ chức các đoàn đến tặng hoa chúc mừng tại Trụ sở Bộ Tài chính và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Cơ quan báo chí, tuyên truyền thuộc Bộ Tài chính cần có kế hoạch, tổ chức thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thành lập ngành, động viên toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành Tài chính phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

HG/ Thời Báo Tài chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank