• English

Tin thị trường

Không đưa tiền mới in ra thị trường, tiết kiệm gần 2.600 tỷ đồng

VOV.VN - Với chủ trương không đưa tiền mới in mệnh giá nhỏ ra lưu thông trong tháng cận Tết, dự kiến năm nay, NHNN tiết kiệm khoảng 390 tỷ đồng cho ngân sách.

Ông Phạm Bảo Lâm Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, với công tác đảm bảo nhu cầu tiền mặt dịp cuối năm 2018, NHNN đã chủ động xây dựng các phương án cung ứng tiền mặt, lên kế hoạch và thực hiện điều chuyển tiền từ Trung ương đến NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu tiền mặt của nền kinh tế trong dịp cuối năm và giáp Tết Nguyên đán 2019. 

Ông Lâm cho rằng, việc điều hòa tiền mặt của NHNN là điều hành cho cả năm để bảo đảm dự trữ tiền mặt cho tất cả các chi nhánh tỉnh, thành phố, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế, không chỉ riêng dịp Tết nguyên đán.

Do đó, ngay từ tháng 4/2018, NHNN đã có chủ trương đẩy mạnh cung cấp tiền mệnh giá nhỏ từ 10.000 đồng trở xuống đến hết tháng 11/2018, kể cả tiền đã qua lưu thông và tiền mới in. 

Theo thống kê của NHNN, tỷ lệ tăng tiền mệnh giá nhỏ ở mức 12% so với năm 2017 cũng bảo đảm cho nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong năm 2018 cũng như trong tháng 1/2019.

Với chủ trương không đưa tiền mới in mệnh giá nhỏ từ 10.000 đồng trở xuống ra lưu thông tháng 12/2018, tháng 1/2019, dự kiến trong năm 2019, NHNN tiết kiệm cho ngân sách khoảng 390 tỷ đồng. Nhờ chủ trương này, 5 năm qua (từ 2013 đến nay) đã tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước khoảng 2.590 tỷ đồng.

“Từ nay đến giáp Tết Nguyên đán 2019, NHNN sẽ theo dõi sát diễn biến tình hình tiền mặt tại từng địa phương, tập trung nguồn lực ở mức cao nhất để điều chuyển bổ sung dự trữ, kịp thời ứng phó nhu cầu đột xuất, bất thường. Với số lượng dự trữ hiện nay, NHNN đảm bảo cung ứng đủ tiền mặt cho lưu thông về giá trị và cơ cấu các mệnh giá tiền một cách hợp lý”, ông Phạm Bảo Lâm khẳng định./.

Chung Thủy/VOV.VN

 


Đăng ký nhận tin
KienlongBank