• English

Tin thị trường

Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán trên 23 tỷ đồng

(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có báo cáo về tình hình thanh toán vốn NSNN. Theo đó, trong 5 tháng đầu năm, toàn hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán 23,1 tỷ đồng cả trong lĩnh vực chi thường xuyên và chi đầu tư.
 

Báo cáo cho biết cụ thể, tính đến hết ngày 31/5/2017, toàn hệ thống KBNN thực hiện chi NSNN ước đạt 293.523 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng), đạt 32,5% dự toán chi thường xuyên năm 2017. Trong đó, chi từ NSNN trung ương là 137.955 tỷ đồng; địa phương là 155.568 tỷ đồng.

Thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên, các đơn vị KBNN đã phát hiện khoảng 5.950 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định; đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 7,4 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản ̣(XDCB), lũy kế vốn giải ngân qua hệ thống đến hết ngày 31/5 ước đạt 66.055,3 tỷ đồng, đạt 22,4% kế hoạch nhà nước giao (Kế hoạch nhà nước giao năm 2017 đến thời điểm báo cáo là 294.233,6 tỷ đồng). Trong đó: chi từ nguồn Chính phủ giao là 47.223,8 tỷ đồng, đạt 17,1% kế hoạch (bao gồm: vốn XDCB là 58.940,5 tỷ đồng, đạt 22,3% kế hoạch; vốn chương trình mục tiêu là 530,2 tỷ đồng, đạt 4,3% kế hoạch); nguồn vốn khác là 6.584,6 tỷ đồng, đạt 37,9% kế hoạch năm KBNN nhận được từ cơ quan tài chính.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán 15,7 tỷ đồng. Số tiền từ chối này là do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt; một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định,...

Cũng báo cáo này cho biết, trong tháng 5/2017, KBNN đã tổ chức 4 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) qua Sở GDCK Hà Nội, huy động được 15.923 tỷ đồng. Lũy kế đến 25/5/2017, KBNN đã huy động được 97.503,7 tỷ đồng TPCP, đạt 53,2% kế hoạch năm (183.300 tỷ đồng).

Dự kiến, KBNN sẽ tổ chức 1 phiên đấu thầu cuối tháng 5/2017 vào ngày 31/5 (gọi thầu 5 năm 2.000 tỷ đồng, 7 năm 2.000 tỷ đồng, 10 năm 1.000 tỷ đồng và 15 năm 1.000 tỷ đồng)./.

Vân Hà/ Thời Báo Tài Chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank