• English

Tin thị trường

Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6/2017

(TBTCO) - 1 USD = 22.371 đồng, là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) trong tháng 6/2017 vừa được Kho bạc Nhà nước (KBNN) thông báo tới các cơ quan tài chính, các đơn vị KBNN và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước (NSNN).
  

Tiếp đến là tỷ giá đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác:

1 EURO (đồng tiền chung Châu Âu) = 24.993 đồng

1 GBP (bảng Anh) = 28.675 đồng

1 JPY (Yên Nhật) = 202 đồng

1 CNY (Nhân dân tệ Trung Quốc) = 3.267 đồng

1 HKD (đôla Hồng Kông) = 2.871 đồng

Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của KBNN.

KBNN đề nghị các cơ quan tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng NSNN căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.

Nguồn: Kho bạc Nhà nước

Đăng ký nhận tin
KienlongBank