• English

Tin thị trường

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2020

Theo Thông báo số 1004/TB-KBNN ngày 28/02/2020 của Kho bạc Nhà nước, tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ tháng 3/2020 thống nhất trên phạm vi toàn quốc giữa VND với USD là 1USD = 23.217 VND.

kho-bac-nha-nuoc-cong-bo-ty-gia-hach-toan-ngoai-te

Tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ khác của tháng 03/2020 như sau: 1 EURO (tiền chung châu Âu) = 25.513 VND; 1 GBP (bảng Anh) = 29.765 VND; 1 AUD (đô la Úc) = 15.274 VND; 1 JPY (Yên Nhật) = 212 VND; 1 HKD (đôla Hồng Kông) = 2.977 VND; 1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.317 VND...

Tỷ giá trên được áp dụng trong việc quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước đề nghị các cơ quan tài chính, các Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá này để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.

Theo baomoi.com


Đăng ký nhận tin
KienlongBank