• English

Tin thị trường

Kho bạc Nhà nước: Cải cách, đơn giản quy trình thu chi ngân sách

(TBTCVN) - Với mục tiêu hướng tới khách hàng và để đơn giản các thủ tục hành chính  nhiều năm gần đây, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã quyết liệt triển khai đồng bộ và có hiệu quả nhiều giải pháp.
  
Bên cạnh đó, KBNN cũng đã đưa ra kế hoạch cho giai đoạn phát triển tiếp theo 2021- 2030.

Mở rộng tài khoản chuyên thu 

Theo báo cáo từ KBNN, trong nhiều năm gần đây, đơn vị đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị KBNN địa phương mở rộng tài khoản chuyên thu và thực hiện ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước (NSNN) bằng tiền mặt cho ngân hàng thương mại (NHTM) theo nguyên tắc: Các KBNN cấp tỉnh và KBNN cấp huyện đóng trên các địa bàn tỉnh, quận, thành phố, thị xã mở tài khoản chuyên thu tại tất cả các NHTM trên cùng địa bàn; triển khai mở rộng việc thu NSNN qua thiết bị chấp nhận thẻ (POS) tại trụ sở KBNN ở những địa bàn có số lượng người dùng thẻ đông (đến nay đã triển khai tại hơn 200 đơn vị KBNN); hoàn thành việc triển khai thanh toán điện tử tập trung giữa KBNN với Ngân hàng Nhà nước và các NHTM, bảo đảm việc thu, chi NSNN qua KBNN được nhanh chóng, chính xác và an toàn.

Bên cạnh đó, KBNN đã xây dựng và hoàn thiện cơ chế, quy trình kiểm soát chi NSNN qua KBNN theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch về hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm soát. Đồng thời, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị, cá nhân có liên quan. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, KBNN đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các KBNN địa phương thực hiện công tác kiểm soát, giải ngân các khoản chi NSNN bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, đúng chế độ quy định cũng như tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các vướng mắc trong việc thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định của pháp luật. 

Với mục tiêu cải cách hành chính, giảm bớt đầu mối làm việc, nâng cao và cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn, tiến tới rút ngắn thời gian kiểm soát chi của hệ thống KBNN, đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua hệ thống KBNN” đang được  toàn hệ thống kho bạc nỗ lực thực hiện. Dự kiến, đầu tháng 10 tới đề án này sẽ được triển khai trên diện rộng cả nước. Đây chính là bước cải cách lớn giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho khách hàng, cũng như giúp cho cán bộ kho bạc cùng lúc làm được nhiều việc, tránh phân tán, dàn trải như trước đây.

Ngoài ra, một loạt các phương thức thanh toán mới cũng được KBNN đã và đang thí điểm triển khai như: Chi tiêu NSNN qua thẻ tín dụng; kiểm soát chi điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của KBNN vừa tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư khi giao dịch với KBNN, vừa nâng cao hiệu quả quản lý quỹ NSNN.

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư

Những tháng đầu năm 2017, do nhiều nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình, nên không có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu đề nghị KBNN để thanh toán, dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt thấp. Đơn cử những nguyên nhân như: Các chủ đầu tư còn phải tập trung vào việc thanh toán vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2016 (khoảng 37.758 tỷ đồng, chiếm 82,2% tổng số vốn thanh toán trong tháng 1/2017); việc hoàn thiện hồ sơ để thanh toán cho kế hoạch vốn đầu tư năm 2016 được kéo dài thời gian thực hiện, thanh toán sang năm 2017 theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư (khoảng 14.188 tỷ đồng); hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định đối với một dự án (tổ chức đấu thầu các gói thầu để lựa chọn nhà thầu; hoàn thiện các thủ tục, giấy tờ cần thiết để đủ điều kiện triển khai dự án); hoặc do những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tác động của thời tiết... 

Ðứng trước thực trạng này, KBNN đã chủ động tham mưu báo cáo Bộ Tài chính, báo cáo Chính phủ tiếp tục duy trì Tổ công tác chỉ đạo giải ngân nhanh vốn đầu tư công năm 2017 do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Ðình Huệ làm Tổ trưởng. Trên cơ sở đó, Tổ công tác đã tham mưu, báo cáo Chính phủ ban hành Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 3/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thực hiện Nghị quyết này, KBNN đã chỉ đạo các KBNN địa phương phối hợp và đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ (trong thời hạn 4 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu); KBNN thực hiện kiểm soát thanh toán ngay khi nhận được hồ sơ do chủ đầu tư gửi đến, bảo đảm tối đa 3 ngày làm việc. Định kỳ, KBNN công khai số liệu giải ngân cũng như phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức tọa đàm với chủ đầu tư để nắm bắt, đề xuất biện pháp xử lý kịp thời nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định.

Chính nhờ sự nỗ lực trong triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư qua KBNN đã có dấu hiệu khởi sắc. Nếu như tháng 1/2017 mới đạt tỷ lệ 2,6%; tháng 2 là 7,1%; tháng 3 là 12,7%; tháng 4 là 17,9%; tháng 5 là 22,7%, thì trong tháng 6, 7, 8 đã vượt lên với tỷ lệ thứ tự  là 33,2%; 38,7% và 45,2%.

Giải pháp cho lộ trình 2021- 2030

Để tiếp tục góp phần cùng với ngành Tài chính hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời, tạo cơ sở xây dựng và triển khai các định hướng phát triển trong giai đoạn 2021 - 2030, trong thời gian tới, KBNN đã đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, KBNN sẽ tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ trong Chiến lược phát triển đến năm 2020 đã được phê duyệt và thực hiện các định hướng cải cách lớn của hệ thống theo đúng mục tiêu và lộ trình đã đặt ra. Trên cơ sở các kết quả đạt được, KBNN tiếp tục nghiên cứu, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030.

Bên cạnh đó, KBNN tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hoàn thiện cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ về thu, chi NSNN. Đặc biệt, trong những tháng cuối của năm 2017 và  năm 2018, KBNN sẽ tập trung xây dựng và trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN để vừa tạo thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân trong quá trình giao dịch với KBNN, vừa phân định rõ trách nhiệm giữa KBNN với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Song song với đó, KBNN sẽ tập trung nguồn lực để xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin vào hoạt động quản trị của KBNN, hướng tới toàn bộ các hoạt động quản lý, quản trị của KBNN đều được thực hiện trên nền tảng công nghệ an toàn, bảo mật và hiện đại, có sự kết nối, trao đổi thông tin dữ liệu với các hệ thống công nghệ thông tin của các bộ, ngành và các đơn vị liên quan phù hợp với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Vân Hà/ Theo Thời Báo Tài chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank