• English

Tin Kiên Long

Khách hàng mua sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất hấp dẫn qua hệ thống Kienlongbank

Nhằm tạo thêm kênh đầu tư an toàn và hiệu quả, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ dành cho các khách hàng, từ ngày 24/11/2020, khách hàng có thể mua sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) thông qua hệ thống Kienlongbank với mức lãi suất cạnh tranh và tối ưu nguồn vốn đầu tư.

san-pham-trai-phieu-doanh-nghiep-ssc-kienlongbank

Trái phiếu Kienlongbank tư vấn và giới thiệu là loại TPDN do Công ty Cổ phần Sunshine Cab (SSC) phát hành, thành viên của Công ty Cổ phần tập đoàn Sunshine International Property Technology (SIPT). Sản phẩm có các đặc tính cơ bản như: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, bảo đảm bằng tài sản, được phát hành với mệnh giá 100.000 VND (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng)/trái phiếu; Tổng giá trị phát hành 450 tỷ VND; kỳ hạn 36 tháng; áp dụng lãi suất lên đến 10,35%/năm.

Khách hàng khi tham gia mua TPDN sẽ được nhận các lợi ích: lãi suất cố định rất cạnh tranh so với thị trường, dễ dàng chuyển nhượng thông qua sàn giao dịch, ít rủi ro … Việc kinh doanh, khai thác bán sản phẩm TPDN thông qua kênh phân phối của Kienlongbank nhằm đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ và mang đến nhiều giải pháp tài chính linh hoạt của Ngân hàng, đáp ứng và phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Sự kết hợp giữa mạng lưới hoạt động rộng lớn của Kienlongbank và năng lực tài chính của tập đoàn Sunshine sẽ là một kênh đầu tư hiệu quả, được kỳ vọng mang lại những lợi ích tích cực cho các nhà đầu tư.

Để biết thêm thông tin, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Kienlongbank News

Đăng ký nhận tin
KienlongBank