• English

Tin thị trường

KBNN được tạm dừng thanh toán vốn những dự án vi phạm

(TBTCVN) - Để cải cách hành chính trong lĩnh vực kiểm soát thanh toán vốn ngân sách qua Kho bạc Nhà nước (KBNN), chuẩn bị cho việc thực hiện Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát chi. 

Năm 2016, Tổng giám đốc KBNN đã có Quyết định số 5657/QĐ- KBNN (QĐ 5657) ban hành Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua hệ thống. Các cán bộ trực tiếp làm công tác thanh toán vốn đầu tư cho rằng, quy trình mới vừa chặt chẽ lại tiết kiệm thời gian, chi phí.

Rút ngắn được 4 ngày làm thủ tục

Theo KBNN, QĐ 5657 quy định cụ thể quy trình nội bộ trong toàn hệ thống đối với việc thực thi các quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và sử dụng nguồn vốn NSNN. Quy định mới cũng làm rõ trách nhiệm cụ thể của KBNN khi thực hiện thủ tục hành chính trong công tác quản lý, kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư.

Cụ thể, theo quy trình mới, tổng thời gian thực hiện kiểm soát chi và chuyển tiền trong nội bộ hệ thống KBNN chỉ còn chậm nhất là 3 ngày, giảm 4 ngày so với quy định 7 ngày làm việc trước đây.

KBNN cho biết, với việc giảm được 4 ngày làm thủ tục thanh toán vốn đã giúp các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tiết kiệm được khoản chi phí hành chính trong thời gian chờ đợi được giải quyết. Bên cạnh đó, việc rút ngắn thời gian làm thủ tục này còn góp phần hoàn vốn nhanh cho nhà thầu, tiết kiệm được khoản lãi phải trả của các hợp đồng tín dụng. Đây cũng chính là biện pháp tối ưu góp phần mang đến sự hài lòng cho khách hàng khi đến giao dịch với KBNN.

 QĐ 5657 cũng quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và trách nhiệm của KBNN trong việc thực hiện thanh toán vốn. Cụ thể, chủ đầu tư được mở tài khoản thanh toán vốn tại KBNN nơi thuận tiện cho việc kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của cả KBNN và chủ đầu tư.

Sở giao dịch KBNN, KBNN tỉnh, thành phố thực hiện kiểm soát thanh toán trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu do chủ đầu tư cung cấp. KBNN tỉnh được phép tạm dừng thanh toán vốn và phối hợp với chủ đầu tư, các cơ quan có liên quan thu hồi số vốn sử dụng sai mục đích, sai đối tượng, trái với chế độ quản lý tài chính của Nhà nước, đồng thời báo cáo UBND đồng cấp và KBNN cấp trên để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý.

KBNN không chịu trách nhiệm về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu, không chịu trách nhiệm về tính chính xác của đơn giá, khối lượng và giá trị đề nghị thanh toán của chủ đầu tư.

Theo đánh giá từ phía các đơn vị sử dụng NSNN, việc rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính và quy định rõ trách nhiệm của KBNN, chủ đầu tư là bước đột phá mạnh mẽ của toàn hệ thống KBNN. Sự cải cách này đã giúp tránh được sự trùng lắp về thực hiện thủ tục hành chính khi chủ đầu tư  đề nghị thanh toán vốn qua KBNN.

Cần ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch

Theo ghi nhận từ một số KBNN địa phương, việc rút ngắn thời gian tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực kiểm soát thanh toán các nguồn vốn đầu tư chính là bước đệm để thực hiện thành công Chiến lược phát triển KBNN vào năm 2020.

Tuy nhiên, với 3 ngày làm việc để thực hiện trình tự từ khâu tiếp nhận, kiểm soát, hạch toán  thanh toán chuyển trả đơn vị thụ hưởng NSNN đòi hỏi mỗi cán bộ tham gia vào quá trình kiểm soát, thanh toán vốn phải hết sức công tâm, khách quan. Hơn nữa, các bộ phận chuyên môn phải có sự phối hợp chặt chẽ, hết sức trách nhiệm.

Do đó, theo kiến nghị từ các KBNN địa phương, KBNN cần phải thường xuyên tuyên truyền hoạt động, công khai minh bạch cơ chế, chính sách, quy trình thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, KBNN cũng cần khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giao dịch với chủ đầu tư, góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong rà soát, đối chiếu, kiểm tra hồ sơ, chứng từ nhằm hạn chế sai sót.

Ngoài ra, từng đơn vị KBNN cần thực hiện tốt mô hình phân công công việc theo hướng mỗi giao dịch viên đảm nhiệm việc tiếp nhận và giải quyết mọi nhu cầu chi thường xuyên, chi đầu tư của đơn vị giao dịch. Hạn chế thấp nhất việc một đơn vị sử dụng NSNN phải giao dịch với nhiều giao dịch viên.

Song song với đó, KBNN cũng cần tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra nội bộ, giám sát quá trình tác nghiệp của giao dịch viên bảm đảm mọi hồ sơ, chứng từ đều được giải quyết đúng hạn và trước hạn.

KBNN tỉnh được phép tạm dừng thanh toán vốn và phối hợp với chủ đầu tư, các cơ quan có liên quan thu hồi số vốn sử dụng sai mục đích, sai đối tượng, trái với chế độ quản lý tài chính của Nhà nước, đồng thời báo cáo UBND đồng cấp và KBNN cấp trên để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý.

Vân Hà/ Thời Báo Tài chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank