• English

Tin thị trường

[Infographics] Bãi bỏ 05 thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ngày 19/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 100/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, trong đó, có 05 thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

bai-bo-5-thong-tu-trong-linh-vuc-thue-xuat-khau,-thue-nhap-khau

Theo tapchitaichinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank