• English

Tin thị trường

Hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa NHNN và các TCTD được phép hoạt động ngoại hối

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký ban hành Thông tư số 26/2021/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa NHNN và tổ chức tín dụng (TCTD) được phép hoạt động ngoại hối. Thông tư điều chỉnh hoạt động giao dịch ngoại tệ giữa NHNN với TCTD được phép hoạt động ngoại hối, không tác động đến cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế,…

huong-dan-giao-dich-ngoai-te-giua-nhnn

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thông tư 26/2021/TT-NHNN gồm 4 Chương, 22 Điều và thay thế Thông tư số 02/2012/TT-NHNN ngày 27/02/2012 về hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa NHNN với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 27/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 và Thông tư số 45/2014/TT-NHNN ngày 29/12/2014. Thông tư nhằm đơn giản hóa hồ sơ thiết lập quan hệ giao dịch ngoại tệ, hướng dẫn cụ thể hơn quy trình giao dịch; bổ sung loại hình giao dịch quyền chọn và các thuật ngữ liên quan nhằm đồng bộ các văn bản khác đã được ban hành của NHNN; điều chỉnh nội dung phù hợp với thay đổi sử dụng lãi suất LIBOR (London Interbank Offered Rate – Lãi suất cho vay liên ngân hàng thị trường London) trên thị trường tài chính.

Cụ thể, về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, Thông tư này hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa NHNN và TCTD được phép hoạt động ngoại hối. NHNN thực hiện giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ trong nước với TCTD được phép hoạt động ngoại hối theo phương án can thiệp do NHNN quyết định trong từng thời kỳ.

Các TCTD được phép hoạt động ngoại hối có nhu cầu thiết lập quan hệ giao dịch ngoại tệ với NHNN gửi hồ sơ đăng ký thiết lập giao dịch ngoại tệ đến NHNN theo quy định. NHNN xác nhận việc thiết lập quan hệ giao dịch ngoại tệ với TCTD được phép trên cơ sở kiểm tra bộ hồ sơ đảm bảo đầy đủ, chính xác. Về hồ sơ thiết lập quan hệ giao dịch ngoại tệ, Thông tư đã lược bỏ thành phần bản sao Giấy phép và các văn bản chứng minh TCTD được phép kinh doanh cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước.

Thông tư cũng quy định các loại hình giao dịch giữa NHNN với TCTD được phép có quan hệ giao dịch ngoại tệ, trong đó, bổ sung loại hình giao dịch quyền chọn; điều chỉnh quy định về kỳ hạn giao dịch theo hướng linh hoạt theo thông báo của NHNN trong từng phương án can thiệp.

Bên cạnh đó, Thông tư bổ sung hướng dẫn cụ thể hơn đối với quy trình giao dịch và hình thức TCTD gửi xác nhận giao dịch sau khi giao dịch qua điện thoại và đề nghị giao dịch ngoại tệ đến NHNN. Thông tư cũng quy định cụ thể về phương tiện và ngôn ngữ giao dịch, thời gian, thanh toán giao dịch, tạm ngừng, hủy quan hệ giao dịch; chế độ thông tin báo cáo; trách nhiệm của các TCTD được phép và các đơn vị thuộc NHNN.

Các TCTD đã thiết lập quan hệ giao dịch hối đoái với NHNN trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành tiếp tụ thực hiện giao dịch ngoại tệ với NHNN theo các quy định tại Thông tư này, không phải làm thủ tục đăng ký lại với NHNN.

Thông tư số 26/2021/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2022.

Theo thoibaonganhang.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank