• English

Tin thị trường

Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tổng cục Thuế vừa giải đáp vướng mắc của bạn đọc Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Hải Phòng) về thủ tục cần thiết để cá nhận tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN).


Theo đó, để quyết toán thuế TNCN, cá nhân cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm: Tờ khai quyết toán thuế mẫu 02/QTT-TNCN, Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc) ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC và bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ.

Để thực hiện kê khai thuế, người nộp thuế có thể tải các ứng dụng hỗ trợ khai thuế trên các website của cơ quan thuế hoặc thực hiện khai thuế trực tuyến.

Người nộp thuế có thể thực hiện việc khai thuế trực tuyến trên website ngành Thuế và được hỗ trợ các mẫu tờ khai theo quy định, hỗ trợ khai đúng các chỉ tiêu trên tờ khai và hỗ trợ tự động xác định nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế để tránh nhầm lẫn phải đi lại nhiều lần.

Tổng cục Thuế hướng dẫn, bạn đọc có thể truy cập địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn, vào phân hệ CÁ NHÂN để kê khai. Hệ thống có các chức năng chính trong tab Quyết toán thuế bao gồm: Chức năng “kê khai trực tuyến”; “gửi tờ khai quyết toán thuế”;  “Tra cứu tờ khai”; “hỗ trợ chọn nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế”.

Trường hợp người nộp thuế không có điều kiện để khai thuế trực tuyến thì phải tự xác định nơi quyết toán thuế để được hỗ trợ trực tiếp việc khai thuế tại cơ quan thuế. Để xác định cơ quan thuế quyết toán, bạn đọc cần căn cứ tình hình thực tế và hướng dẫn tại điểm c.2, khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ khai thuế, bạn đọc nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập nơi đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân. Trường hợp chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cư trú.

Theo tapchitaichinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank