• English

Tin thị trường

Hơn 218 nghìn tỷ đồng kết nối NH-DN trên địa bàn TP.HCM

Theo NHNN chi nhánh TP.HCM, tính đến cuối tháng 9/2017 các TCTD trên địa bàn đã cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp (DN) hơn 218.880 tỷ đồng.

Cụ thể, có 11.899 khách hàng là DN, hộ cá thể, hợp tác xã đang tiếp cận được nguồn vốn này với lãi suất cho vay VND ngắn hạn không quá 7%/năm, 9%/năm đối với các khoản vay trung dài hạn.

Trong đó có hoạt động kết nối theo chuyên đề và kết nối của các TCTD với quận huyện tự tổ chức cho vay 67.355,77 tỷ đồng đối với 1.185 khách hàng; kết nối gói tín dụng của 16 TCTD được tổ chức đầu năm đã giải ngân được 151.525 tỷ đồng cho 10.714 khách hàng.

Cũng theo nguồn tin trên, dư nợ cho vay ngắn hạn bằng VND đối với các lĩnh vực nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, DNNVV, DN ứng dụng công nghệ cao  của các TCTD trên địa bàn TP.HCM đến cuối tháng 9/2017 ước khoảng 152.772 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay các DNNVV chiếm tỷ trọng cao nhất 64,4% tương đương với dư nợ 98.442 tỷ đồng.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank