• English

Tin thị trường

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho biết, Ban chấp hành Trung ương chỉ đạo, rà soát, sửa đổi pháp luật bảo đảm thực hiện CSTT theo mục tiêu kiểm soát lạm phát, phối hợp có hiệu quả giữa CSTT, chính sách tài khóa và các chính sách khác để ổn định kinh tế vĩ mô và cân đối lớn về tài chính – tiền tệ của nền kinh tế...

Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã diễn ra từ ngày 5-10/5/2017 tại Hà Nội đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến ngành Ngân hàng. Để triển khai thực hiện công văn số 3902-CV/VPTW  ngày 12/5/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng và chỉ đạo của đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN, sáng ngày 1/6/2017, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan NHTW phối hợp với Ban Cán sự Đảng NHNN đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XII.

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN đến dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và các Ban của Đảng ủy Cơ quan NHTW, các đồng chí trong Ban chấp hành các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Thông tin tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN cho biết, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương đã họp và thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của DNNN; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện để phát triển kinh tế tư nhân; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Báo cáo các công việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã thống nhất từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5; Báo cáo công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng năm 2016; Báo cáo công tác tài chính của Đảng năm 2016; Xem xét thi hành kỷ luật cán bộ.

Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó với thị trường tiền tệ, Trung ương chỉ đạo: Rà soát, sửa đổi pháp luật bảo đảm thực hiện CSTT theo mục tiêu kiểm soát lạm phát, phối hợp có hiệu quả giữa CSTT, chính sách tài khóa và các chính sách khác để ổn định kinh tế vĩ mô và cân đối lớn về tài chính – tiền tệ của nền kinh tế. Điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ. Điều hành tỷ giá linh hoạt theo tín hiệu thị trường. Tăng tính độc lập của NHNN trong điều hành CSTT. Hoàn thiện khung khổ pháp lý về tái cơ cấu các TCTD và xử lý nợ xấu, bảo đảm nguyên tắc thị trường; bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và người cho vay; bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng. Xử lý dứt điểm các TCTD yếu kém và tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo trong lĩnh vực ngân hàng. Nâng cao năng lực tài chính, quản trị, điều hành phù hợp với chuẩn mực quốc tế; phát triển nhanh dịch vụ tài chính, ngân hàng.

Trong nội dung nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, vai trò xây dựng và thực hiện thể chế kinh tế của Nhà nước; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với 5 nhiệm vụ quan trọng Ban Chấp hành Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ nay đến năm 2020.

Nói thêm về nội dung này, Thống đốc Lê Minh Hưng cho rằng, đây là nội dung liên quan trực tiếp, hàng ngày đến công việc của toàn hệ thống ngân hàng, trong đó có nội dung công việc của NHNN. Trong thời gian vừa qua, NHNN đã chủ động báo cáo Bộ Chính trị, sau đó Bộ Chính trị đã có kết luận về Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu (XLNX) trong giai đoạn 5 năm 2016-2020. Bộ Chính trị cũng đã đánh giá cao những nội dung Đề án mà chúng ta báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Trên cơ sở đó Chính phủ ban hành Quyết định về tiếp tục thực hiện việc cơ cấu lại các TCTD giai đoạn 2016-2020. Theo Thống đốc Lê Minh Hưng, bước đi đầu tiên của chúng ta trong việc hoàn thiện thể chế về hoạt động của các TCTD là NHNN đã chủ động báo cáo và trình Quốc hội việc ban hành Nghị quyết về XLNX của các TCTD và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các TCTD vừa mới trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

"Đây là nhiệm vụ cấp bách, chúng ta đã báo cáo trước Chính phủ, Quốc hội những kết quả đạt được của Đề án cơ cấu lại các TCTD theo Quyết định 254, nhưng nhìn một cách trực diện thì nợ xấu hệ thống ngân hàng còn lớn. Đặc biệt, chủ yếu nợ xấu và tài sản bảo đảm các khoản nợ xấu là bất động sản. Nếu Quốc hội nhất trí thông qua Nghị quyết về XLNX thì đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho các TCTD, Công ty quản lý tài sản các TCTD Việt Nam (VAMC) trong việc xử lý tài sản bảo đảm tháo gỡ xử lý các khoản nợ xấu... Điều này thể hiện chúng ta chủ động trong hoàn thiện thể chế pháp luật về hoạt động ngân hàng” – Thống đốc nhấn mạnh.

Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), Ban Chấp hành Trung ương xác định mục tiêu tổng quát là cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội và bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp, bảo đảm vai trò của DNNN là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội… Hoàn thiện mô hình quản lý, giám sát DNNN và vốn, tài sản của Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Chậm nhất đến năm 2018, thành lập một cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với DNNN và cổ phần, vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp.

Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết thêm: Về vấn đề sở hữu nhà nước tại các DNNN, vừa qua Bộ Chính trị đã có kết luận, Nhà nước tiếp tục duy trì vốn tại 4 NHTM Nhà nước với tỷ lệ chi phối không thấp hơn 65% và trong Đề án Bộ Chính trị chấp thuận chủ trương tiếp tục tăng cường năng lực tài chính cho các NHTM Nhà nước thông qua việc tăng vốn, trong đó cho phép các NHTM giữ lại cổ tức để tăng vốn điều lệ. Đây là điểm rất quan trọng trong việc tăng cường tiềm lực, giữ vai trò chi phối điều tiết hoạt động của thị trường NH của các NHTM Nhà nước.

Tiếp theo chương trình làm việc, đồng chí Nguyễn Kim Anh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN đã chủ trì Hội nghị giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại Hội nghị này, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (NHNN) đã công bố Quyết định 747/QĐ-TTg ngày 29/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại ông Đào Minh Tú giữ chức vụ Phó Thống đốc NHNN Việt Nam. Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng đã trao Quyết định bổ nhiệm lại cho Phó Thống đốc Đào Minh Tú.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank