• English

Tin thị trường

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý hoạt động thẻ

NHNN vừa ban hành Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng. Thông tư này quy định về hoạt động thẻ ngân hàng (sau đây gọi tắt là thẻ) bao gồm: hoạt động phát hành, sử dụng, thanh toán, chuyển mạch, bù trừ điện tử và quyết toán giao dịch thẻ.

Thông tư 18 có một số quy định mới đáng chú ý. Cụ thể, theo quy định tại Điều 13 về Hạn mức thẻ: Tổ chức phát hành thẻ thỏa thuận với chủ thẻ về hạn mức thanh toán, hạn mức chuyển khoản, hạn mức rút tiền mặt và các hạn mức khác trong việc sử dụng thẻ đối với chủ thẻ phù hợp với quy định tại Thông tư này, quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối và quy định pháp luật có liên quan;

hoan-thien-khuon-kho-phap-ly-hoat-dong-the

NHNN tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý liên quan đến hoạt động thanh toán nói chung và hoạt động thẻ ngân hàng nói riêng

Đối với hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, một thẻ được rút số ngoại tệ tiền mặt tối đa tương đương 30 triệu đồng trong một ngày;

Đối với thẻ tín dụng, tổng hạn mức rút tiền mặt tính theo BIN của thẻ tín dụng tối đa là 100 triệu đồng trong 01 tháng;

Đối với thẻ trả trước, TCPHT quy định cụ thể hạn mức số dư, hạn mức nạp thêm tiền vào thẻ và hạn mức giao dịch; đảm bảo số dư tại mọi thời điểm trên một thẻ trả trước vô danh không được quá 5 triệu đồng Việt Nam; tổng hạn mức giao dịch bao gồm giao dịch rút tiền mặt, giao dịch chuyển khoản, giao dịch thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ trên một thẻ trả trước định danh không được quá 100 triệu đồng trong 1 tháng.

Thông tư số 18/2024/TT-NHNN đã quy định hiệu lực đối với một số điều khoản như sau: Áp dụng từ ngày 01/10/2024 đối với các quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 12 (trừ quy định tại điểm g khoản 1) và khoản 1 Điều 17 (trừ quy định tại điểm q) Thông tư; Áp dụng từ ngày 1/1/2025 đối với quy định tại khoản 3 Điều 13, khoản 6 Điều 16, điểm q khoản 1 Điều 17 và khoản 5 Điều 19 Thông tư; Đối với các TCTD được kiểm soát đặc biệt áp dụng muộn hơn 6 tháng so với các tổ chức khác đối với quy định tại khoản 6 Điều 16, điểm q khoản 1 Điều 17 và khoản 5 Điều 19 Thông tư.

Việc ban hành Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng trên cơ sở quy định chi tiết Luật Các TCTD năm 2024 và Nghị định số 52/2024/NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý liên quan đến hoạt động thanh toán nói chung và hoạt động thẻ ngân hàng nói riêng; đồng thời đảm bảo phù hợp với thực tế triển khai.

Theo thoibaonganhang.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank