• English

Tin thị trường

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hệ thống kiểm soát nội bộ của TCTD, chi nhánh NHNNg

Ngày 30/5/2017 tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), trong khuôn khổ Dự án Tăng cường năng lực thanh tra, giám sát ngân hàng (Dự án BRASS) do Bộ các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) tài trợ, NHNN phối hợp với Cơ quan thực hiện Dự án tổ chức Tọa đàm về dự thảo Thông tư quy định hệ thống kiểm soát nội bộ đối với tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (NHNg).

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Trần Đăng Phi, Phó Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (CQTTGSNH)  cho biết, thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của NHNN, CQTTGSNH đã dự thảo Thông tư quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ đối với TCTD, chi nhánh NHNNg và lấy ý kiến tham gia rộng rãi TCTD, chi nhánh NHNNg, các chuyên gia... trên Cổng thông tin điện tử NHNN, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ,.... Đến nay, CQTTGSNH đã tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đơn vị để hoàn thiện dự thảo Thông tư.

Tại Tọa đàm này, Tổ soạn thảo mong muốn các chuyên gia và TCTD, chi nhánh NHNNg cùng thảo luận, trao đổi các nội dung chính để Tổ soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư.

Ông Lê Trung Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách an toàn hoạt động ngân hàng trình bày nội dung chính của Dự thảo Thông tư; định hướng hoàn thiện dự thảo Thông tư sau khi tổng hợp các ý kiến tham gia của TCTD, chi nhánh NHNg; trên cơ sở đó, các chuyên gia, các cán bộ đến từ các phòng, ban nghiệp vụ liên quan của các TCTD tập trung thảo luận: Về phạm vi áp dụng của Thông tư, về các hội đồng trực thuộc Ban điều hành, về ba tuyến bảo vệ, về kiểm soát nội bộ, về quản lý rủi ro, về các quy định về kiểm tra sức chịu đựng, về các nội dung liên quan đến ICAAP, về nội dung hoạt động của bộ phận kiểm soát nội bộ, về trách nhiệm của CQTTGSNH.

Ông Lê Trung Kiên nhấn mạnh, dự thảo này là văn bản quan trọng trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hệ thống kiểm soát nội bộ của TCTD, chi nhánh NHNNg; theo đó, nâng cao tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, hoàn thiện mô hình kiểm soát nội bộ, nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế và bổ sung việc quản lý vốn tự có để triển khai thực hiện trụ cột II-Basel II.

Với ý nghĩa quan trọng của Thông tư này, rất nhiều cán bộ từ các phòng, ban liên quan của các TCTD, chi nhánh NHNNg - là đối tượng áp dụng Thông tư, các chuyên gia trong lĩnh vực quản trị rủi ro ngân hàng, các chuyên gia từ Dự án BRASS đã có nhiều ý kiến tham gia, chia sẻ kinh nghiệm, cùng trao đổi thẳng thắn, nhiệt tình với Tổ soạn thảo về từng nội dung quy định tại dự thảo Thông tư.

Sau buổi Tọa đàm, Tổ soạn thảo Dự thảo Thông tư ghi nhận, tổng hợp ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư, trình Thống đốc NHNN trong tháng 6/2017.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank