• English

Tin thị trường

Hoàn thành tích hợp 150 thủ tục hành chính thuế lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Tổng cục Thuế cho biết, ngành Thuế đã hoàn thành việc tích hợp 150 thủ tục hành chính thuế lên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn, đạt 161% kế hoạch.

6 tháng đầu năm 2021, ngành Thuế đã tổ chức phân tích, lập trình, kiểm thử và triển khai các phiên bản nâng cấp các ứng dụng của ngành Thuế đáp ứng sửa đổi, bổ sung về chính sách, quy định, quy trình quản lý thuế, bao gồm: Ứng dụng quản lý thuế tập trung; ứng dụng quản lý ấn chỉ; ứng dụng báo cáo tài chính; ứng dụng quản lý tem điện tử; ứng dụng kiểm tra nội bộ; ứng dụng nhật ký điện tử; ứng dụng thanh tra, kiểm tra; ứng dụng hỗ trợ kê khai; nhóm ứng dụng phân tích rủi ro; ứng dụng kho cơ sở dữ liệu ngành Thuế...

hoan-thanh-tich-hop-150-thu-tuc-hanh-chinh

Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng nâng cấp, triển khai hệ thống ứng dụng quản lý trước bạ, nhà đất; trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế với các cơ quan quản lý nhà nước khác như: Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, cơ quan tài nguyên môi trường… để xây dựng cơ sở dữ liệu, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Năm 2021, Tổng cục Thuế được giao chủ trì tham mưu xây dựng 21 đề án ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gồm 5 đề án thuộc thẩm quyền Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 16 thông tư. Qua 6 tháng đầu năm 2021, Tổng cục Thuế đã hoàn thành 3/5 đề án; hoàn thành tham mưu, trình Bộ Tài chính ban hành 8 thông tư. Cùng với việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục Thuế đã triển khai nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của Ngành, đảm bảo đáp ứng các quy định về chính sách, quy trình quản lý thuế phù hợp với Luật Quản lý thuế mới.

Báo cáo mới đây của Tổng cục Thuế cho thấy, Ngành đã triển khai hạ tầng kỹ thuật, hệ thống kết nối với Cổng DVCQG và hoàn thành việc tích hợp 150 thủ tục hành chính (TTHC) thuế lên Cổng DVCQG tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn, đạt 161% kế hoạch.

Việc công khai các TTHC trong lĩnh vực thuế đã và đang được thực hiện đa dạng dưới nhiều hình thức như đăng tải tại các trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố, các chi cục thuế; niêm yết các TTHC thuộc cấp Tổng cục Thuế tại trụ sở Văn phòng Tổng cục Thuế; công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia, công khai tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên website Tổng cục Thuế để người nộp thuế tra cứu.

Hiện nay, Tổng cục Thuế cũng đang tiếp tục triển khai nâng cấp các ứng dụng CNTT của Ngành, đảm bảo đáp ứng các quy định về chính sách, quy trình quản lý thuế phù hợp với Luật Quản lý thuế mới.

Bên cạnh việc tiếp tục hỗ trợ người nộp thuế là doanh nghiệp thực hiện khai, nộp, hoàn thuế điện tử, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng hỗ trợ người nộp thuế là cá nhân thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử; triển khai hóa đơn điện tử…, nhằm thực hiện được các mục tiêu về thực hiện Chính phủ điện tử.

Thống kê cho thấy, hệ thống khai thuế điện tử hiện đã được triển khai tại 63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục Thuế trực thuộc. Đã có 830.581 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử tính trên tổng số 833.867 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 99,61%. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận là hơn  9.735,6 triệu hồ sơ.

Về nộp thuế điện tử, tính đến tháng 6/2021, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 824.466 doanh nghiệp trên tổng số 833.867 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 98,87%.

Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 823.131 doanh nghiệp, đạt 98,71% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Từ ngày 1/1/2021 đến nay, các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua 2.001.940 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền trên 372.163 tỷ đồng và 19.183.580 USD.

Hoàn thuế điện tử cũng được triển khai tại 63 tỉnh, thành phố. Tính trong 6 tháng đầu năm, tổng số doanh nghiệp có hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử là 6.416 trên tổng số 6.582 doanh nghiệp hoàn thuế, đạt tỷ lệ 97,48%; số hồ sơ đề nghị hoàn thuế tiếp nhận điện tử là 11.744 hồ sơ trên tổng số 11.941 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,35%; tổng hồ sơ đã giải quyết hoàn bằng hình thức điện tử là 10.348, đạt tỷ lệ 98,05%. Số tiền thuế giá trị gia tăng đã hoàn bằng hình thức điện tử là 68.340 tỷ đồng.

Bên cạnh việc tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện khai, nộp, hoàn thuế điện tử, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng hỗ trợ người nộp thuế là cá nhân thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử; triển khai hóa đơn điện tử …, nhằm thực hiện được các mục tiêu về thực hiện Chính phủ điện tử.

Công tác cải cách, hiện đại hóa của ngành Thuế được cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế ghi nhận và đánh giá cao. Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quản lý thuế vừa đáp ứng mục tiêu về thực hiện Chính phủ điện tử, vừa phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế.

Tổng cục Thuế cho biết, căn cứ quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và yêu cầu quản lý về hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế đang hoàn chỉnh dự thảo Thông tư hướng dẫn về hóa đơn chứng từ; đồng thời nghiên cứu các giải pháp công nghệ, xây dựng thiết kế tổng thể hệ thống quản lý hóa đơn điện tử đáp ứng quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Theo đó, hệ thống HĐĐT sẽ được xây dựng trên nền tảng kiến trúc ứng dụng công nghệ 4.0 theo hướng triển khai hệ thống dữ liệu lớn (Big Data), phù hợp với yêu cầu về xử lý số lượng lớn giao dịch về hóa đơn, khối chức năng xử lý nghiệp vụ được thiết kế triển khai linh hoạt, có độ mở cao, theo mô hình vừa xây dựng phát triển phần mềm, vừa triển khai và vận hành mà không ảnh hưởng tới hoạt động của ứng dụng. Từ đó, thực hiện triển khai trước tại 6 tỉnh, thành phố trong 6 tháng cuối năm 2021, trước khi triển khai trên toàn quốc đảm bảo thời hạn đúng theo quy định tại Nghị định số 123/2020 của Chính phủ.

Theo tapchitaichinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank